Fra fjorbyen til marka langs Alna

Venstre har vært en pådriver for å åpne Alnaelva og legge til rette for rekreasjon og aktivitet langs elva. Mye har skjedd i regi av Groruddalssatsingen, men hvordan er det å løpe fra fjordbyen til marka langs Alna? Grorud Venstre testet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Groruddalssatsingen har gitt ut et flott hefte som viser hvordan Alnastien går fra Middelalderparken til marka. Det har utvilsomt skjedd veldig mye bra med mange grønne strekninger, men det er dessverre også en del grå, særlig over Alnabru.

Alnastien, Svartdalen

Foto: Lars Olav Fosse

Turen startet i VG-bygget hvor testeren, Lars Olav Fosse som er leder i Grorud Venstre, jobber. Etter å ha trålt meg gjennom Grønland og Gamlebyen, kom jeg endelig til Svardalen hvor det er laget en ny fin turvei og hvor Alnaelva forsvinner ned under Enebakkveien på sin ferd mot Bjørvika.

Alnastien, Svartdalen 2

Foto: Lars Olav Fosse

Alnastien, Nils Hansens vei

Foto: Lars Olav Fosse

Men ved Nils Hansens vei var det slutt på idyllen. Rushtrafikken stod og tidvis manglet det også fortau langs veien før ma kom inn i Tveitaparken. Særlig sistnevnte bør det være mulig å få på plass, men turstien bør også gå langs jernbanelinja heller enn langs ei veistrekning.

Alnastien, Tveitaparken

Foto: Lars Olav Fosse

Stemningen steg imidlertid betraktelig da asfalt og bileksos ble erstatted med et grønt utsyn i Tveitaparken. Tidvis er imidlertid omgivelsene skjemmet av gamle industri- og næringsbygg hvor det er mye rot og søppel. Generelt trengs det en oppgradering av store arealer i dalbunnen i Groruddalen – noe som også vil presse seg frem etter hvert som tomteprisene i dalen går opp.

Alnastien, E6

Foto: Lars Olav Fosse

E6 er det nok krevende å gjøre noe med, men en egen gangbru for Alnastien hadde vært bra. Alnabru er ikke et trivelig område for folk som beveger seg til fots. I tillegg var merkingen av Alnastien nokså dårlig og i brosjyren fra Groruddalssatsingen er det også et hull mellom Alnabru og Alfaset/Nedre Kaldbakkvei. Det bør bedres i senere utgaver. Området fra Nedre Kaldbakkvei til Grorud stasjon er i utgangspunktet veldig flott selv om stien trengs å oppgraderes. Og hvorfor står et piggtrådgjerde langs ruta? Det må det være mulig å flytte næmere industriområdene på Nyland/jernbanesporet.

Alnastien, Alnaparken, gjerde

Foto: Lars Olav Fosse

Med et så flott potensielt park og rekreasjonsområde som Alnaparken, burde områdene rundt være gode kandidater for transformasjon til bolig/ny type næring. Sammen med den endringen som skjer på Furuset, kunne dette området blitt veldig spennende.

Alnastien, Alnaparken, bru

Foto: Lars Olav Fosse

Områdeplanen for Alfasetmorenen – Nyland har mange gode visjoner for området – endringer som er avgjørende for at dette området skal komme til sin rett – men vi må ta steget fra plan til vedtak.

Alnastien, Hølaløkka

Foto: Lars Olav Fosse

Det nærmer seg slutten av turen. Fra Hølaløkka bærer det opp opp opp. Her er det sammenhengende tursti hele veien til marka. Ennå trengs det noe oppgradering av stien, særlig på Ammerud, men det har også skjedd betydelige oppgraderinger.

Alnastien, Groruddammen

Foto: Lars Olav Fosse

Et område det arbeides med nå er Groruddammen. Kanskje det kan settes ut fisk her? Med stive bein var synet av Ammerud-blokkene herlig. Rundt en kilometer til og jeg var hjemme i Lillogrenda ved grensen til marka. Ennå gjenstår det litt før man kan gå, springe eller sykle på fine turstier langs Alnaelva fra fjorbyen til marka, men det har skjedd betydelige oppgraderinger. Alnabru-området blir en utfordring, men med ny gangbru over E6 og en egen gang og sykkelsti videre fra E6 til Nedre Kaldbakkvei kan også dette partiet blir bra.

Venstre vil selvsagt fortsette arbeidet med å få Alnaelva og andre elve- og bekkedrag i Oslo opp i dagen og tilgjengelig for byens innbyggere. Det vil gi en grønn og åpen by.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**