Hedmark Venstre ønsker regjeringsskifte

innlegget til Hedmark Venstres nestleder Sjur Skjævesland i landsmøtedebatten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

y

Foto: x

Hedmark Venstre vedtok vi på årsmøtet for 2 måneder siden en enstemmig uttalelse om at regjeringsskifte etter neste valg er nødvendig for å få til dyptrgripende endringer i mer liberal og moderne retning på områdene klima/miljø, private småbedrifter, utdanning/forskning, mer human integreringspolitikk og mer velferd til de som trenger det mest.
2 måneder kan være lang tid i politikken, noe SV og Audun Lysbakken sikkert vil være enig i.
Hedmark Venstres analyse står likevel minst like støtt som for 2 måneder siden.
Vi ser et maktbevisst AP som så til de grader kuer sine samarbeidspartnere at de blant annet har fått SP med på å stemme ned Venstres forslag om lovfesting av jordvernet og SV å stemme ned Venstres forslag i asylpolitikken som blant annet kunne sikret de 450 papirløse asylbarna en human behandling.
I vårt årsmøtevedtak pekte vi på at det er mest naturlig for Venstre først og fremst å søke et blågrønt samarbeid på borgerlig sidee med H og KrF. Heller ikke denne anvisningen er det grunn til å endre nå 2 måneder senere. 2 måneder kan være lang tid i politikken, og de 17 månedene fram til stortingsvalget enda mye lengre tid.
I dagens politiske virkelighet er avstanden mellom V og Frp for stor til at vi kan samarbeide i regjering. Om Venstre likevel kan komme til å bidra til at Frp kommer i regjering etter valget vil måtte bero på om det i tilfellet er måten vi i Venstre kan få mest gjennomslag for vår politikk på eller ikke.
Et stort Ap i flertallsregjering har vist seg som så maktarrogant og lite endringsvillig at Venstre uansett ikke må bidra til at eksperimentet gjentas.
Ut fra denne vurderingen er det at en enstemmig Hedmarksdelegasjon vil slutte seg til hovedtrekkene i redaksjonsnemndas forslag til uttalelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**