Sarpsborg Venstre i 1.mai-tog!

Også i år skal vi gå i tog, denne gang for å rette fokus på rettighetene til de midlertidig ansatte, gjennom vikarbyrådirektivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vikarbyrådirektivet er hyllet i Europa for å bidra til ryddigere forhold i vikarbyråbransjen. Direktivet gir regler om hvilke arbeidsvilkår arbeidstakere ansatt i vikarbyrå har krav på.

Det har i de siste år være avdekket flere saker hvor arbeidere ansatt i vikarbyråer, har arbeidet under dårligere forhold, med dårligere rettigheter, og med dårligere betalt enn øvrige ansatte. Vikarbyrådirektivet setter en stopper for dette, ved å kreve at midlertige ansatte skal behandles likt og ha like rettigheter som fast ansatte.

Møt opp på Sarpsborg torg den 1.mai og gå i tog sammen med oss!

Venstre støtter kampen for likestilling i arbeidsmarkedet, være seg fast eller midlertidig ansettelse, offentlig eller privat sektor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**