Invitasjon til gruppemøte

Gruppemøte foran neste kommunestyremøte finner sted onsdag 25.april (merk ny dato!) kl 19 på Rådhuset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Da nærmer det seg neste kommunestyremøte, og dermed også neste gruppemøte, som altså er 25.april kl 19 “under” Rådhuskantina.

Temaer:
– Orientering v/Jan Fjellstad om Landsmøtet 2012 i Venstre; inkludert nyvalg av nestleder, hovedtema Velferd, og vedtatte uttalelser. Se gjerne www.venstre.no for mer informasjon.
– Kommunestyresaker: bl.a. interpellasjon fra u.t. omkring kommuneøkonomi, presisering av kommunestyrets vedtak om Veipakke Harstad, samt også videre tilknytning til Sentralkjøkkenet/kjøkkenet UNN Harstad. Papirene legges etterhvert ut på Harstad kommunes hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**