INVITASJON TIL VENSTRESKOLEN 2012

Harstad Venstre inviterer Venstremedlemmer, listekandidater for Venstre, Venstresympatisører, Venstrevelgere og Venstre-nysgjerrige til Venstreskolen trinn 1, 13.mai kl 17-21 på Harstad Rådhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Høstens kommunestyrevalg resulterte i en positiv framgang for Venstre i Harstad, med mer enn dobling av stemmetallet, og dermed også dobling av kommunestyregruppa. Gjennom høsten har vi også opplevd økt besøk på gruppemøtene våre, og flere nye medlemmer har blitt mer aktive.

Medlemstallet i Venstre har økt år for år siden 2002, og vi nærmer oss 9000 medlemmer på landsbasis. De siste fem årene har antallet medlemmer økt med 46%. Det er vi veldig glade for, fordi Venstre er en medlemsorganisasjon og det er medlemmene som er partiet. Som medlem har du tilgang til hele partiapparatet gjennom tillitsvalgte i styrene, og folkevalgte i kommuner, fylkeskommuner og på Stortinget. Du finner kanskje ikke et parti hvor du er enig i alt, men med et sosialliberalt ståsted er du velkommen til å delta i Venstre, til å la din stemme høres, til å få informasjon, og til å påvirke vedtakene som fattes.

I år arrangerer vi også Venstre-skolen, trinn 1, i Harstad. Dette finner sted i Rådhusets kantine 13.mai kl 17-21.
Venstreskolen er et skoleringstilbud i 4 trinn for alle medlemmer i Venstre, og er gratis for alle. Alle Venstre-sympatisører, Venstre-medlemmer eller sågar bare Venstre-nysgjerrige inviteres til å delta. Her inviterer vi også inn fra nabokommunene våre. Venstreskolen trinn 1 omhandler Venstres historie og organisatoriske oppbygging, Venstres ideologi, Venstres viktigste saker — og hvordan bidra til å utvikle Venstres politikk. Innleder kommer fra Venstre sentralt. Det vil bli kaffe og enkel servering. For å ha noenlunde oversikt mtp serveringen ber vi om at dere melder dere på til vår nestleder Trond Ingebrigtsen; [email protected], 95938450. Ta gjerne med en venn!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**