Venstre kritisk til midlertidig utslippstillatelse

Bærekraftig bruk av norske fjorder er en forutsetning når vi tar i bruk fjordene våre. Venstre er derfor kritiske til Nærings- og handelsdepartementets anbefaling om midlertidig utslippstillatelse til Nordic Mining i Førdefjorden som ble sendt til Miljøverndepartementet i går.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I går gikk Trond Giske i NHD inn for at det i første omgang gis en begrenset utslippstillatelse basert på deponering i en anbefaling til Miljøverndepartementet.

– Det er det er tydelig at Trond Giske ikke bryr seg om de faglige rådene som kommer fra fra Havforskningsinstituttet og Kyst- og fiskeridirektoratet, sier nestleder i Venstre, Terje Breivik.

Bøkfjorden i Sør-Varanger

Foto: Ole Dæhlen

Han peker på at også Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for Naturforvaltning (DN) anbefaler at man utreder naturkonsekvensene ytterligere før man godkjenner denne deponiløsningen, noe som kan ta opp til to år.

– Det er helt uproblematisk å ta seg tid til kartlegging av konsekvensene for deponering i fjorden. Efaringene fra lignende tilfeller, som i Sør-Varanger, viser tvert om at det er tvingende nødvendig. Fjordene i Norge er næringsgrunnlaget for mange viktige næringer, og man bør ikke ta sjansen på å bruke fjorden som søppelfylling, sier Breivik.

Engebøprosjektet kan fort sette standarden for fremtidige gruveprosjekter i Norge. Tillater myndighetene sjødeponi i Førdefjorden, vil antageligvis flere kreve den samme løsningen.

— Derfor er det viktig og riktig at vi tar oss tid til en skikkelig konsekvensutredning, og legger føre var prinsippet til grunn i denne saken, sier Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**