Venstre sier ja til videre fredning av Gimsøymyrene naturreservat

Mandag 16.04 avholdt Vestvågøy Venstre medlemsmøte der lokalisering av storflyplass på Gimsøy var et av temaene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I forslaget til nasjonal transportplan (NTP) har Avinor foreslått at flyplassene på Leknes og Svolvær skal legges ned, og at det etableres en ny flyplass på Gimsøy.

Et enstemmig medlemsmøte sa ja til fortsatt vern av Gimsøymyrene naturreservat og nei til storflyplass i disse områdene. “Vi gikk til valg på utvidelse av Leknes lufthavn til 1199 meter og skal fortsatt jobbe for det”, sier Gry Åland kommunestyrerepresentant for Venstre i Vestvågøy.

Høymyrområdene på Gimsøy er enestående i sitt slag i Nord-Norge, står det på Fylkesmannens nettside om miljøvern i Nordland. Dels på grunn av den betydelige størrelsen, dels i formen. Også for fuglelivet er Gimsøy viktig, området rundt den planlagte flyplassen brukes som rasteplass for trekkfugler, det er også en av to kjente hekkeplasser for lappspurv i Lofoten, også for myrsnipe og sandsvale er områdene viktig skriver Norsk ornitologsik forening på sine hjemmesider birdlife.no.

Mens ordfører i Vågan, Eivind Holst (H) mener at utvikling må gå foran naturvern, og at vi ikke kan verne oss vekk fra vår egen eksistens (http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.8079493) mener leder i Vestvågøy Venstre Gøran Rasmussen Åland at Lofotens utvikling er ikke avhengig av en storflyplass midt i et verneområde, “la oss heller bruke milliardene en storflyplass koster til å utbedre veien fra Å til Fiskebøl”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**