Angrep er som kjent det beste forsvar

Denne strategi bruker Lars Egeland (SV) i fylkets aviser for dekke over det faktum at SV ikke får gjennomslag for noe som helst i regjeringen, skriver Hilmar Flatabø i dette tilsvaret. 6,5 år med SV i regjering har ført til flere fattige barn Norge, det har ført til en mer inhuman asylpolitikk, klimakampen er satt på vent og en raskere Vestfoldbane blir skjøvet ut i tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


SVs Lars Egeland er nok mer opptatt av at SV sine statsråder skal kjøre limousin enn å få gjennomslag for politikk. Da passer det bra for Egeland å angripe Venstre, men det gir meg som fylkesleder mulighet til å fortelle hva Venstre arbeidslivspolitikk er.

Venstre vil ha et arbeidsliv som har en trygghet i arbeid gjennom stillingsvern, anstendig lønn og klare regler for arbeidstid og arbeidsmiljø og alle skal ha de samme rettighetene og er like viktige uansett
om man har valgt medlemskap i en fagbevegelse eller ikke.

Venstre har gjennom historien gått i bresjen for en rekke universelle ordninger — ofte i nært samarbeid med fagbevegelsen. Det handler om alt fra innføring av folkeskole, via lovfesting av 8-timersdagen, til innføring av universell folketrygd. Venstre ønsker at arbeidsmiljøloven blir enklere, mer effektiv og lik for alle sektorer. Vi mener at noen regler må fjernes og ønsker en økt tilpassing av regler til virkeligheten. Vi er i ferd med å gå fra et enkarriere – samfunn til et flerkarriere – samfunn. Venstre vil tilpasse arbeidslivets rammer til dette. Framtidens arbeidsliv krever basistryggheter for alle i bunn, og en større grad av fleksibilitet og individuell frihet.

Der SV og AP kun har politikk for de fagorganiserte, har Venstre politikk for alle. Venstre ønsker en nasjonal minstelønn som gjelder for alle som arbeider i Norge og lovefestet rettighetene knyttet til permittering slik at de også uorganiserte får rettigheter. (Noe SV er i mot)

 Hilmar Flatabø

Hilmar Flatabø
Foto: Elin M. S. Tveter

Venstre vil ha et arbeidsliv der utgangspunktet er den enkeltes ønske om å bruke sin kompetanse der det er størst etterspørsel etter den. Vi går inn for å endre arbeidsmiljøloven slik at midlertidige stillinger tillates i alle sektorer, men maksimalt i 2 år. Alle som jobber i kommunal sektor vet at det er her bruken av midlertidige stillinger er mest utbredt. Vi mener også at det må tillates større fleksibilitet når det gjelder overtidsarbeid, men fortsatt ha tak på hvor mye som maksimalt kan arbeides pr. dag, måned og år. Dette er grep som vil ta norsk arbeidsliv inn i fremtiden.

Hilmar Flatabø
Fylkesleder Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**