Braseth-Ellingsen ønsker førsteplassen

Leder i Østfold og Fredrikstad Venstre har i dag orientert nominasjonskomiteen om at han stiller seg til disposisjon for førsteplassen på stortingsvalglisten til Østfold Venstre. Klikk deg videre for å lese hans begrunnelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per E. Braseth-Ellingsen

Foto: Tommy Ødegaard

Kjære Venstre-venner.

Etter mye tankevirksomhet, familieråd, og råd fra gode kolleger, har jeg nå bestemt meg for å signalisere at jeg ønsker førsteplassen på nominasjonslisten til Østfold Venstre. Siden dette ikke bør være en enkel beslutning for noen, så ønsker jeg å forklare litt hvorfor.

Som fylkesleder har jeg et ansvar for at laget står samlet, og at de prosesser vi har er åpne, inkluderende og inspirerende. Jeg har derfor vært i tvil om jeg skulle drive åpen valgkamp for mitt kandidatur. Når det nå er bevegelser i fylkeslaget, og flere som har signalisert ønske om 1. plassen, føler jeg at det er mest redelig å gå åpent ut. Det er kun positivt at flere vil gjøre jobben det innebærer å være 1. kandidat, og jeg ønsker alle kandidater lykke til.

For de som ikke kjenner meg fullt ut er jeg 32 år, gift og har to døtre. Ei på ti og ei på snart tre. Jeg har de siste syv årene brukt all min ledige tid på Venstre, og de som har jobbet sammen med meg vet at når jeg først tar på meg et oppdrag eller verv, så gjør jeg det 100 %. Det er også derfor jeg har brukt tid på denne beslutningen. Min personlige motivasjon handler om et ønske om å endre Norge og bedre Østfold. For å klare det må Venstre inn på Østfoldbenken på Stortinget. Politisk er jeg et produkt av Odd Einar Dørum og Ola Elvestuen, og hvordan de bygde opp Oslo Venstre på 2000-tallet. Ved å hele tiden møte velgere, og ved å fungere som ombudsmann bygger man tillit og oppslutning. Det er kun nitidig hardt arbeid som sørger for suksess, og det er slik jeg jobber mot media, mot befolkningen og innad i partiet.

Det er krevende å sitte på Stortinget, og det er en oppgave jeg tar på største alvor. Da er det en fordel å ha en bred bakgrunn både fra næringslivet, personlig og i politikken. Jeg er så heldig at jeg er en av de få som både har et fagbrev og en akademisk utdannelse. Det gjør meg i stand til å se og identifisere problemstillinger som dukker opp fra ulike vinkler. Jeg er ikke sektorpolitiker, selv om mine styrker ligger innenfor næringspolitikken og miljøpolitikken. To felt som blir meget viktig for Østfold de kommende årene. Jeg har tidligere vært blant annet 1. kandidat ved bydelsvalg i Oslo (11,8 %), har vært valgkampansvarlig i Oslo Venstre og nå sist valg for Østfold Venstre. Jeg vet hva som skal til for å vinne valg, og er villig til å bruke meg og mitt til det ytterste for å få det til.

Avslutningsvis vil jeg si noe om hva som strategisk må til for at Østfold Venstre skal vinne et stortingsmandat. Som det ble påpekt av flere på fylkesårsmøtet ligger nøkkelen til mandat i Østfold i Fredrikstad og Sarpsborg. Klarer vi ikke å løfte disse to kommunene vil vi på valgdagen være like langt unna mandat som vi har vært tidligere. Jeg tror og mener at jeg er den kandidaten som vil være best i stand til å løfte oss i Nedre Glomma, og med et samlet fylkeslag i full valgkampmodus skal vi sammen klare å løfte resten av fylket også.

Uavhengig av førstekandidat skal vi gjennomføre en fantastisk valgkamp, og jeg ønsker dere lykke til i jobben med å avgjøre hvem som skal fronte den valgkampen.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål, og jeg stiller gjerne opp på utspørringer, møter eller andre arrangement for å fortelle hvorfor jeg stiller.

Mvh.

Per E. Braseth-Ellingsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**