Fra Venstres landsmøte 2012

Venstre avholdt sitt landsmøte på Fornebu i Akershus 13. til 15.april. Landsmøtet var rekordstort med over 250 delegater og stemningen var god gjennom hele helga.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

landsmøtesalen LM2012

Foto: Helene Z Skulstad

Venstre gjorde et godt kommune- og fylkesvalg og Møre og Romsdal stilte med fylkesvaraordfører, flere varaordførere og til sammen 14 delegater. I tillegg til uttalelsen om fremtidig regjeringssamarbeid, vedtok Venstre uttalelser om mellom annet samferdsel og en styrket språkopplæring i skolen.

Velferd
Hovedtema på landsmøtet i år var likevel: En bedre helsepolitikk for den enkelte, som blir et eget dokument for Venstres velferdspolitikk. Under behandling av dokumentet fikk Møre og Romsdal tilslutning til flere tillegg i teksten som handlet om habilitering og rehabilitering. Hverdagsrehabilitering blir et viktig satsingsområde for Venstre fremover.

Samferdsel
Møre og Romsdal Venstre ser den uløselige sammenhengen mellom næringsutvikling og samferdsel og vil alltid vere et viktig tema å løfte fram for et landsmøte. Delegasjonen fikk gjennomslag for viktige prinsipp i en uttale om dette, som tar høyde for viktige samferdselsprosjekt i vårt område.
Fra resolusjonen:
“Godstransport er avgjørende for et langstrakt og spredtbygd land som Norge. Venstre vil prioritere forbedring og oppgradering av riks- og fylkesveier i områder med stor verdiskaping og eksport, og der transport med tog og/eller sjø foreløpig ikke er et godt alternativ. Med Norges lange kyststripe er sjøtransport et viktig alternativ til utbygging av vei på land.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**