Ordføreren støttet sak om Statoilhovedkontor

Venstre fremmet i dag et spørsmål til ordføreren i formannskapet om Statoil og deres hovedkontor. Det ble besluttet å fremme en egen sak til kommunalutvalget.
– Nå får vi den debatten vi trenger, sier Venstres Per A. Thorbjørnsen. Han mener saken til slutt må på statsrådens bord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per Armand Thorbjørnsen Stavanger Levekår

Foto: Stavanger Venstre

Statoil Fornebu

Foto: Satoil/Placebo Effects as

Under Venstres landsmøte på Fornebu i helga fikk Venstres Per A. Thorbjørnsen sett det nye praktbygget til Statoil. Det blir av mange omtalt som det nye hovedkontoret. – Her er det fare for “snikhovedkontorifisering”, sier Per A. Thorbjørnsen.

Les saken i Aftenbladet

Her er spørsmålet:

Spørsmål til ordføreren
Formannskapet 19. april 2012

Statoil og hovedkontoret
Innledning
Fusjonsavtalen mellom Statoil og Norsk Hydro som ble vedtatt i mai 2007, fastslo at selskapets hovedkontor skal fortsatt ligge i Stavanger.
Det skal i utgangspunktet ikke herske tvil om at hovedkontorfunksjonen formelt er i Stavanger. Det er avgjort av Stortinget. Tvilen er imidlertid sådd når ulike media/nettsider presenterer Statoils nye leiebygg på Fornebu:
Arkitektnytt: Statoils nye hovedkontor på Fornebu, som skal huse 2500 ansatte, er i ferd med å ta form. Bygget skal samle de ansatte som i dag er spredt på flere kontorer i Oslo-regionen.

Abcnyheter: Her er Statoil Hydros nye hovedkvarter. Statoil Hydro har offentliggjort planene for sitt nye hovedkontor på Fornebu.

Budstikka.no: Statoil rives for å bygge Statoil. Lille julaften stenger Statoil-stasjonen på Fornebu for godt – for å gi plass til Statoils nye hovedkontor.

Akershus.no: Det nye hovedkontoret til Statoil-Hydro på Fornebu står snart klart

Bygget fremstår som en spektakulært arkitektonisk perle og er formelt Statoils nye Oslokontor. Men når det skapes et inntrykk av at det er et Statoils hovedkontor er det grunn til å være på vakt. Det er av stor betydning for hele Rogaland at hovedkontoret til Statoil både utvikles /fornyes og reelt er lokalisert til Stavanger.

Det er etter Venstres mening viktig at kommunen tar vertskapsforpliktelsene på alvor. Det innebærer også at vi må være aktive og offensive når det kan framstå slik at plasseringen av hovedkontoret kan synes truet.

Spørsmål:
Vi ordføreren legge til rette for en sak til kommunalutvalget evt. formannskapet som redegjør for bl.a. status, for hvilke gjensidige forventinger Statoil og Stavanger kommune som vertskapsby har til hverandre, hvilke funksjoner som er knyttet til hovedkontorstatus, markedsføring av Stavanger som Statoils hovedkontor mm ?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**