Sterkt til orde for skole og jernbane på Venstres landsmøte

Lillehammer Venstre var representert med kommunestyrerepresentantene Terje Rønning, Terje Kongsrud og Sanna Sarromaa på Venstres landsmøte på Fornebu i Bærum 13.-15. april. Lillehammer-trioen profilerte seg sterkt på høyhastighetsjernbane, akuttsykehus, kulturpolitikk og skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Terje Kongsrud, Sanna Sarromaa og Terje Rønning

Foto: Helene Z. Skulstad

Kampen om høyhastighet

Landsmøtet vedtok en viktig uttalelse om samferdselspolitikk der Venstre ønsker en tydeligere prioritering og en styrket satsing på jernbane.
– For vår delegasjon var det viktig å få med i uttalelsen at intercity-triangelet bygges ut med spor som er beregnet for høyhastighet og at vi fikk prioritering av høyhastighetstog til Trondheim med trasé gjennom Gudbrandsdalen, sier Venstres gruppeleder i kommunestyret, Terje Rønning. — Dette var et viktig vedtak i og med at i starten var ikke de største byene så interessert i høyhastighet. De hadde andre prioriteringer de ville ha med. Vi hadde på forhånd alliert oss med Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, og fikk etter hvert med oss Oslo. Det holdt for gjennomslaget.

Det skal brukes langsiktige finansieringsmodeller for dobbeltsporene Oslo-Halden og Lillehammer-Skien. Venstre vil lyse ut større deler eller til og med hele strekninger når de legges ut på anbud for å kunne få mer samferdsel for hver krone.
– En rask og velfungerende jernbane til Lillehammer er helt avgjørende for å stimulere næringsutvikling her på Lillehammer, sier Rønning. — I tillegg til at vi må se på Lillehammer som en framtidig avlastningsområde for Oslo-regionen.

Flere fremmedspråk

Sanna Sarromaa

Foto: Christin Guldahl Madsen

Innen skolepolitikk kjempet Sanna Sarromaa for sin egen uttalelse om de teoretisk sterke elever som skal sikres tilpasset opplæring. — Selv om landsmøtet vedtok en annen skolepolitisk uttalelse om språkopplæring, fikk vi brukt landsmøtemikrofonen til å spre budskapet om Kunnskapsløftets løfter til ungdomsskoleelever som har rett til å ta fag fra videregående opplæring, sier Sanna Sarromaa. — Nå kjører mange kommuner den samme interpellasjonen som vi hadde på Lillehammer slik at flest mulig teoretisk sterke elever sikres den opplæringen de også har krav på.

Den skolepolitiske uttalelsen som landsmøtet vedtok handlet om en styrket språkopplæring. Venstre ønsker å gi elever undervisningstilbud i flere språk enn i dag og innføre 2. fremmedspråk som fag fra og med 5. klasse.
– Dette er en god uttalelse som betyr at Venstre fortsetter å sette kunnskap i sentrum, sier Sarromaa. — Det er jo et gedigent paradoks at vi starter fremmedspråk rimelig sent i skoleløpet, selv om man lærer språk best jo yngre man er, sier Sarromaa som også er utdannet som, og har jobbet som, fransklærer.

For kulturell mangfold og akuttsykehus

Terje Kongsrud

Foto: Ellen Espelund

Terje Kongsrud satt agendaen i den kulturpolitiske debatten og arbeidet resulterte i å gi de regionale kompetansesentrene for rytmisk musikk stabile driftsvilkår. Venstre ønsker også å forenkle støtteordninger og momskompensasjonsordningen for frivillig aktivitet, kultur- og idrettsliv.

I debatten om helsepolitikk tok Terje Rønning til orde for å bevare akuttsykehusene i bysentra.
– Folk blir eldre og eldre og mengden av sammensatte lidelser øker. Derfor må vi ha en nasjonal sykehusplan med garantier for akuttsykehus, ikke minst i Mjøsområdet.

En ny regjering

Lillehammer-trioen sikrer at Venstre går mot Stortingsvalg med et sterkt ønske om en ny regjering.
– Den sittende regjeringen har ikke brydd seg om Venstres hjertesaker som utdanning, miljø, klima, fattigdomsbekjempelse og en offensiv næringspolitikk, sier Rønning. — Men dette betyr ikke at vi åpner dørene for Frp. Det er ikke et mål i seg selv å danne en flertallsregjering.
Lillehammers delegasjon sier til Byavisa at drømmeregjeringen deres består av Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti.
– Og Venstre bør ha kunnskapsministeren og samferdselsministeren i den nye regjeringen, legger Sarromaa håpefullt til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**