Utfordret statsministeren på fattigdom

I dag utfordret Venstre statsministeren på fattigdomsbekjempelse i spørretimen. Trine Skei Grande viste til økningen i antallet fattige barn i Norge samtidig som regjeringen ikke ønsket å gå med på nye tiltak. — Regjeringen har nok lært seg at det ikke er mulig å fjerne fattigdommen med et pennestrøk, men det må være mulig å være med på gode forslag, sa Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Felles løft mot fattigdom
Venstre leverte en pakke med konkret politikk for å løfte flere barn ut av fattigdom rett etter stortingsvalget for snart tre år siden.

– Alle partiene var enige i valgkampen i 2009 at vi i felleskap måtte ta ansvar for å gjøre det som var galt, rett igjen for de barn som lever i fattigdom. Og det stilte alle partiene seg bak, sa Skei Grande.

Forslagene ble møtt med en avvisning av forslagene og en henvisning til den kommende fordelingsmeldingen. I fordelingsmeldingen, som ble behandlet like før påske, ville ikke regjeringen støtte noen av Venstres forslag og la heller ikke frem egne nye forslag.

Trine Skei Grande

Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Barnefattigdommen er et problem som må bekjempes. Fattigdom er noe som rammer enkeltmennesker, ofte uventet og tilfeldig, men det er aldri noe som barn har skyld i. Det er ingen barn som har valgt å bli født inn i fattigdom, og derfor er særlig denne fattigdommen så hjerteskjærende og urettferdig, sa Skei Grande og utfordrett statsministeren på

Statsministeren svaret med at tallene viste at det ikke var så ille som Venstre fremstilte det som.

– Jeg er ikke så opptatt av tall, jeg er opptatt av mennesker, sa Trine Skei Grande.

Hun fortsatte: – Vi lever i et samfunn som tross alt er ganske fritt for de fleste av oss, men dette er en av de siste store barrierene som står igjen for at mennesker her i landet kan leve frie liv og ta egne valg. Dette er vår tids store frihetsreform.

Fulgte opp om barnetrygd
Venstre er opptatt av en god fordelingspolitikk som en differensiering av barnetrygden og utfordrett statsministeren på om dette var ønskelig fra regjeringen å se på.

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Når regjeringen utfordres på fattigdom, så sier de veldig ofte at de har lykkes med å ta de rikeste, at de rikeste betaler mer skatt. Det er vel og bra, men tankegangen om fordeling mellom fattige og rike burde, etter Venstres syn, gjelde på flere områder enn akkurat skatt, sa Borghild Tenden.

– Venstre mener at dagens ordning med barnetrygden, der alle får det samme beløpet uansett om de har behov for det eller ikke, bør endres, slik at de med lave inntekter får mer og de med høye inntekter får mindre. Det ville skapt en utjevning. Er dette noe statsministeren vil vurdere, spurte Tenden.

Stoltenberg viste til at regjeringen mener at en differensiering av barnetrygden vil holde folk tilbake fra å delta i arbeidslivet.

Les referat fra Stortingets spørretime her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**