Venstre skuffet over at UNN Harstads fødeavdeling stenger i juli

I dagens Harstad Tidende uttaler flere sentrale kvinnelige politikere seg om den planlagte sommerstenginga ved fødeavdelinga UNN Harstad; deriblant Venstres Maria Serafia Fjellstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– UNN forteller at motivet er mangel på vikarer, ikke økonomi. Venstre stiller seg undrende til dette; all den tid det gjennom resten av året er mulig å framskaffe vikarer, og all den tid andre fødeavdelinger får til dette – også i juli.

Hvorvidt UNN Harstad bør opprette fødestue-tilbud i juli er Fjellstad mer usikker på. – Dette er ikke noe jeg kan besvare på stående fot. Dersom man skal ha et slikt tilbud her må det i være faglig forsvarlig og faglig fundert; og jeg vet ikke hvilke omlegginger som vil kreves av personalet for å eventuelt kunne opprette dette.

Link til gårsdagens oppslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**