Enklere regler for milliardbesparelser

Venstre fremmet sammen med opposisjonen på Stortinget et felles forslag til forenkling for næringslivet. — Næringslivet bruker årlig om lag formidable 54 milliarder kroner på administrasjon i tilknytning til offentlige rapporteringskrav. Venstre har et sterkt engasjement for å få til forenkling, og mener de forslag vi i dag fremmer vil være svært positivt for næringslivet, sier Venstres Borghild Tenden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Venstre jbber for å bedre forholdene for næringsdrivende.

Venstre jbber for å bedre forholdene for næringsdrivende.
Foto: Runar Nes

Viktige foprslag for å bedre forholdene for næringedrivende.

Opposisjonspartiene ønsker derfor å opprette et regelråd tilsvarende som i Sverige, bedre måling av forenkling, samt mer konkrete forenklingsforslag innen skatt, bokføring og oppbevaring av dokumentasjon, regnskap, aksjelov, med mer.

Les mer her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**