Fylkeskommunen – rammesøknad gir kun mindre endringer!

I et brev til Risør kommune konkluderer Aust-Agder Fylkeskommune v/Thomas Hirsch at Fylkeskommunens kulturminneseksjon tar til etterretning at innsendt rammesøknad kun vurderes som mindre endringer i forhold til gjeldende reguleringsplan. Foslag til arkitektonisk utforming vurderes til ikke å være i strid med reguleringsplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Grei avklaring som er helt i tråd med Risør Venstres oppfatning av søknaden sier Stian Lund (V)

Grei avklaring som er helt i tråd med Risør Venstres oppfatning av søknaden sier Stian Lund (V)
Foto: Jan Einar Henriksen

Det vurderes likevel som beklagelig at bebyggelsen er gitt en arkitektonisk utforming som oppleves som en kvalitetsforringelse i forhold til de skissene somfulgte som vedlegg tilreguleringsplanen.

I brevet fremgår også at utfyllingen i sjø ikke har innvirkning på opplevelsen av landskapsrommet eller bebyggelsen rundt indre havn.

Videre vurderer kulturminneseksjonen heller ikke fjerning av siktsone mellom E2 og F1 som svært komplisert i forhold til verneinteressene. Bredden på siktsonen mellom E2 og F1 ga sikt i kun svært smal sektor sett fra byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**