Riksantikvaren – en svak sak både juridisk og politisk!

Riksantikvaren: Holmen har ingen nasjonal interesse og vurderer det som en svak sak både juridisk og politisk dersom en må argumentere med at bebyggelsens utforming mht. skala, volum, bebyggelsestruktur eller formspråk er en trussel mot integriteten i de tilleggende områdene som har nasjonal interesse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 dag avgjør Risør bystyre rammesøknad for første byggetrinn på Holmen

dag avgjør Risør bystyre rammesøknad for første byggetrinn på Holmen
Foto: Jan Einar Henriksen

Bakgrunnen for brevet fra Riskantikvaren var en henvendelse fra Fylkeskommunen som ba om en arkitektfaglig- og juridisk vurdering av endringene i reguleringsplanen for Holmen.

Når Riksantikvaren nå fastslår at argumentasjon mot utbyggers rammesøknad står svakt både politisk og juridisk bær det være et klart politisk flertall for søknaden når den behandles i bystyret torsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**