Venstre vil gjøre Tønsberg til Fairtrade-kommune

På onsdagens møte bystyremøte vil Venstres Hilmar Flatabø utfordre ordføreren til å gjøre Tønsberg til en fairtradekommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Hilmar Flatabø på fylkesårmøtet 2012

Foto: Kåre Pettersen

Fairtrade-kommune er en status som har eksistert siden år 2000 og hadde sitt utspring i Storbritannia. Sommeren 2011 var det over 1000 byer og kommuner som hadde oppnådd Fairtrade-status rundt om i verden. Fortsatt sprer konseptet seg raskt over hele verden.
Fairtrade-kommune er en status for kommuner som engasjerer seg for etisk handel og konsum. Fairtrade-kommune prosjektet ledes lokalt av en styringsgruppe, og deres fremste oppgave er å spre informasjon om etisk handel i kommunen for å øke kunnskapen og forbruket av etiske produkter både internt og eksternt i kommunen. Det å være en Fairtrade-kommune innebærer at kommunen lever opp til de kriterier som berører etisk utvikling, et aktivt informasjonsarbeid samt et utvalg av Fairtrade-merkede produkter i kommunens sentral administrasjon, butikker, på serveringssteder og på lokale arbeidsplasser.

Fairtrade-kommune prosjektet fungerer som et rammeverk for etisk handel og kan fungere som et springbrett mot en bevissthet rundt etisk handel i kommunen. Prosjektet vil spre kunnskap og forståelse rundt etisk handel og konsum blant kommunens innbyggere. Den 23. Aug. 2006 ble Sauda utnevnt til Norges første Fairtrade-kommune. I ettertid har mange kommuner fulgt i Sauda sine fotspor og blitt utnevnt til Fairtrade-kommune, deriblant Oslo. Det på tide at også vår kommune gjør det samme.

I den senere tid har de sosiale og etiske aspektene her i verden fått en stor oppmerksomhet. Skandaler i media, ideelle organisasjoner og aktive/engasjerte borgere har påpekt store brudd i produksjonen av de varene som blant annet kommuner kjøper inn. Mange politikere og forbrukere anser at det er uakseptabelt at leverandører til offentlig sektor bryter med grunnleggende menneskerettigheter og utnytter mennesker og miljø for å produsere det vi forbruker og konsumerer. Fremdeles er det dessverre ofte slik hverdagen er. Det er stor sannsynlighet for at skattepenger som kommunen daglig bruker på innkjøp av varer støtter en produksjon som er både urettferdig og uetisk. Det offentlige gjør store nnkjøp årlig, og har dermed en markedsmakt som bør benyttes til å skape positiv endring. Hvis en kommune velger produkter med Fairtrade-sertifisering har dette en direkte effekt for mange bønder og arbeidere i Afrika, Asia og Latin Amerika som skritt for skritt får forbedret sine arbeids- og levekår.

Bra for omdømmet
Å jobbe for en Fairtrade-kommune status sender signaler til ulike aktører om at man ønsker et samarbeid rundt etisk forbruk. Videre gir det et klart bilde av kommunen som en ansvarlig kommune som tar ansvar for sitt konsum og sine innkjøp. Dette gir kommunen økt troverdighet og kan være bra for omdømmet.

Gjennom å inkludere sosiale og etiske vilkår i handelsprosesser av produkter fremmes produksjon som er i tråd med retningslinjene i FN;s deklarasjon om menneskerettigheter, konvensjonen om barns rettigheter, samt ILO;s grunnleggende konvensjoner.

På bakgrunn av dette vil jeg spørre ordføreren følgende:
1) Ønsker ordføreren at kommunen skal ta første steget mot mer bevissthet rundt etisk handel og konsum og

gjøre Tønsberg til en Fairtrade-kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**