Kandidatpresentasjon førstekandidater

Seks kandidater har så langt meldt at de ønsker førsteplassen på stortingsvalglisten til Østfold Venstre. Her finner du en presentasjon av de fem kandidatene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Britt Fladmark Holta

Foto: Østfold Venstre

Navn: Britt Fladmark Holta
Alder: 52
Yrke: Kontorsjef hos Nesset Transport AS, Ørje
Bosted: Eidsberg
Verv i dag: Medlem av oppvekst og kultur i Eidsberg, Styreleder i UBO boligstiftelse i Eidsberg, Medlem av forstanderskapet i Eidsberg Sparebank, Kasserer Eidsberg Venstre og 2 vara til fylkestinget i Østfold.

Tidligere verv:
4 år som direktevalgt medlem av Venstres landsstyre.
Styremedlem i Østfold Venstre.
Leder av ØVK.
Leder av nominasjonskomiteen i Østfold og Valgkampleder i Østfold.
Leder av Eidsberg Venstre, Medlem av miljø og teknikk i Eidsberg, medlem av skattenemd i Eidsberg, Nestleder i oppvekst og kultur i Eidsberg.
Styremedlem i Bygdekvinnelaget, styremedlem/kasserer i Anfinseth sameie m.m.

Hvorfor bør du bli Østfold Venstres førstekandidat:
Jeg vil være med å gjøre en forskjell. Vi trenger en østfoldbenk som ser og jobber for Østfold i sammenheng med de nasjonale oppgavene. Venstre må bli større og få flere inn på tinget slik at vi kan utøve en forskjell i dagens politikk. For å få til dette må det jobbes knallhardt. Dette krever en god førstekandidat, et godt team og en skikkelig jobb lokalt. Jeg vil jobbe. Som ekte og dedikert østfolding kjenner jeg mitt fylke. De fleste i indre vet hvem jeg er. Når det gjelder ytre er jeg ikke så godt kjent, men jeg har mye familie og venner i Halden, Fredrikstad og Sarpsborg.

Finn Erik Blakstad

Navn: Finn-Erik Blakstad
Alder: 38
Yrke: Gründer & bonde
Bosted: Ekeby Gård i Rygge
Verv i dag:
Fast medlem i Formannskapet, Rygge Kommune,
Gruppeleder i Kommunestyret, Rygge Kommune,
1. varamedlem til Plan og Miljøutvalget, Rygge Kommune

Tidligere verv:
Fast medlem i Samferdsels, nærings- og miljøkomiteen, Østfold fylkeskommune (2007-2011)
Fast medlem i Plan og Miljøutvalget, Rygge Kommune (2007-2011)
Fast medlem i Hovedstyret for opplevelsesnæringer Østfold Fylkeskommune (2007-2010)
Leder i Rygge Bondelag (2006-2009)

Hvorfor bør du bli Østfold Venstres førstekandidat?
Som stortingsrepresentant ønsker jeg å arbeide for grønn næringsutvikling i Østfold. Vårt fylke trenger en troverdig talsperson på Stortinget som forklarer hvorfor Østfold er viktig for Norge. Østfold ligger sentralt på aksen Oslo-Gøteborg-København. Innenfor en times reisevei, når Østfold et arbeidsmarked på 2,5 millioner mennesker. Vi har den beste matjorden i Norge. Østfold har et potensiale for å bli en motor for norsk fastlandsøkonomi, slik Skåne er for svensk økonomi idag.

Per E. Braseth-Ellingsen

Navn: Per E. Braseth-Ellingsen
Alder: 32
Yrke: Daglig leder Navet næringshage i Rakkestad
Bosted: Fredrikstad
Verv i dag:
Leder og landsstyremedlem, Østfold Venstre
Leder, Fredrikstad Venstre
Konst. gruppeleder og bystyremedlem Fredrikstad Venstre
Medlem Kulturutvalget i Fredrikstad
4. vara til fylkestinget i Østfold

Tidligere verv:
Organisatorisk nestleder Østfold Venstre (2010-2012)
Nestleder Fredrikstad Venstre (2010)
Organisatorisk nestleder Oslo Venstre (2008-2010)
Nestleder, gruppeleder og representant, Nordre Aker bydelsutvalg (2007-2010)
Nestleder Nordre Aker Venstre (2007)
Styremedlem og 1. kandidat Nordre Aker Venstre (2006)

Hvorfor bør du bli Østfold Venstres førstekandidat?
Jeg ønsker å representere Østfold Venstre ved Stortingsvalget fordi Østfoldbenken har et desperat behov for fornyelse og ny politikk. Min erfaring fra arbeidslivet, fra partiet og personlig vil gi Østfold Venstre den beste muligheten til å vinne en direkte plass for første gang siden 1924. Jobben jeg gjør til daglig med næringsliv og gründere i Indre Østfold, kombinert med min base i Fredrikstad, vil gi Østfold Venstre de beste muligheter til å drive en samlet valgkamp for hele fylket. Nøkkelen til å vinne et mandat ligger i Fredrikstad og Sarpsborg. Jeg har de beste forutsetningene for å løfte oppslutningen i disse kommunene. Politisk er jeg komfortabel med å fronte bredden i Venstres politikk, men jeg mener nøkkelen til valgseier ligger i å fremme våre løsninger for dobbeltspor og samferdsel, bedrede rammevilkår for næringslivet og en massiv satsing på skole og kunnskap i fylket vårt.

Les mer om Per E. Braseth-Ellingsen her: Kandidatpresentasjon

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Navn: Per Magnus Finnanger Sandsmark
Alder: 22
Yrke: Kulturforvalter/ Politisk rådgiver (kunnskap, kultur og samferdsel) for Borghild Tenden og Trine Skei Grande
Bosted: Halden
Verv i dag:
Direktevalgt landsstyremedlem, programkomitémedlem, fylkesstyremedlem, leder i kulturpolitisk nettverk i Venstre, gruppeleder fylkestinget og leder i hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold i Halden kommune. I tillegg kommer en del styreverv i forbindelse med vannforvaltning, kulturinstitusjoner og næringsforetak, bl.a. styremedlem i Det Norske Blåseensemble.

Tidligere verv:
Sentralstyremedlem, valgkampsjef og kunnskapspolitisk leder i Unge Venstre, ulike kommunale verv. En rekke verv i YS/ Delta, LNU, Natur og Ungdom med mer.

Hvorfor bør du bli Østfold Venstres førstekandidat?
Østfold trenger en politiker som er opptatt av levekår og kunnskap. Det er jeg. Derfor vil jeg bli stortingsrepresentant. Når 412 lærere i Østfoldskolen ikke har utdanning til å undervise på det nivået de underviser på, når 10,5 % av barna i Østfold vokser opp i fattige familier og når utdanningsnivået og levealderen i Østfold er under gjennomsnittet og veien og jernbanen ikke binder fylket sammen til en kunnskaps- og næringsregion så er det en sosialt engasjert kunnskapspolitiker fylket trenger. Gjennom oppgavene som fylkespolitiker, kommunepolitiker og tillitsvalgt i en rekke organisasjoner kjenner jeg behovet for satsing på samferdsel, kunnskap og næringsutvikling. Som rådgiver på stortinget, landsstyremedlem i Venstre og aktivt medlem i Venstres programkomité kjenner jeg Venstres politikk svært godt. Det gjør at jeg kan trå til for Østfold, for Venstre og for barna fra dag én.

Les mer om Per Magnus Finnanger Sandsmark her: Kandidatpresentasjon

Ingunn Hensel

Foto: Privat

Navn: Ingunn Herstad Hensel
Alder: 39 år

Yrke: Akupunktør, driver klinikker i Halden og Eidsberg. Familierådskoordinator for barnevernstjenesten.

Bosted: Skjørshammer gård, Eidsberg.

Verv i dag:
Leder Eidsberg Venstre
1.vara til kommunestyret i Eidsberg.
Medlem av hovedutvalg for helse og velferd.
Leder Eidsberg Idrettsråd — et av landets mest aktive og ambisiøse idrettsråd.
Koordinator for idrettsrådene i Indre Østfold.
Medlem komiteen for Ski NM Indre Østfold
I Østfold idrettskrets’ komite for Østfolds deltakelse i OL 2022.
Medlem komiteen for Ishallprosjektet i Indre Østfold
Medlem komiteen for ny svømmehall i Mysen.
Medlem styringsgruppa utvikling av Mysenbyen
Leder Mysen Svømmeklubb.
Styremedlem Østfold Svømmekrets.
Nestleder Nedre Eidsberg Velforening
Styremedlem i Nedre Glomma Elveeierlag.

Tidligere verv:
Før januar 2010, ingen verv.

Hvorfor bør du bli Østfold Venstres førstekandidat?
Det er mange år siden Venstre var representert på Østfoldbenken på Stortinget. Det er ingen umulig oppgave å få til dette, men det vil kreve et formidabelt løft. Østfold Venstre har tradisjoner for godt
valgkamparbeid. Men skal vi inn på Stortinget, så må valgarbeidet løftes opp minst en hel divisjon. Det vil også kreve noen utradisjonelle veivalg. Og det må bygges et toppteam for eliteserien. 


Christian Holstad Lilleng

Navn: Christian Holstad Lilleng
Alder: 39
Yrke: Lærer
Bosted: Råde
Verv i dag:
Leder Råde Venstre
Politisk nestleder Østfold Venstre
Formannskapsmedlem, kommunestyremedlem og kommuneplanutvalgsmedlem i Råde.
Gruppeleder i Råde Venstres kommunestyregruppe.
Leder Råde boligstiftelse
Leder Karlshus boligstiftelse
Styremedlem AS Rolv Holstad
Styremedlem Utdanningsforbundet Råde ungdomsskole
Styremedlem Østfold Skytterkrets

Tidligere verv:
Styremedlem Østfold Venstre
Medlem programkomiteen Østfold Venstre for 2011-2015
Leder Råde skytterlag
Styremedlem Østfold Skyttersamlag
Leder Ungdomsutvalget Østfold Skyttersamlag
Medlem Fagkomite Rifle Norges Skytterforbund

Hvorfor bør du bli Østfold Venstres førstekandidat?
Jeg bør bli Østfold Venstres førstekandidat fordi jeg har en bred utdannelse og en variert yrkeserfaring som strekker seg fra lærer- via toppidrett- til økonomiutdannelse, fra å være selger i egen familiebedrift til landslagstrener. Selv om jeg ikke har vært politisk aktiv så lenge (siden 2009), så har jeg allerede gode resultater å vise til med seksdoblet medlemsmasse, økning fra 9 til 29 navn på valglisten, og et valgresultat som steg fra 2,2 til 10,1% for Råde Venstre. Noen har hevdet at disse økningene har sammenheng med at småkommuners lister kan få en "bygdelisteeffekt". Til det er det bare å si at når man går til valg med de tre hovedsakene "kommunesammenslåing", "nedleggelse av Karlshus skole" og "legge riksveien utenom sentrum" så skal jeg love at det må hardt og målrettet arbeid til for å kjempe seg til hver eneste lille tidels prosentpoeng.

Sindre Mork

Navn: Sindre Westerlund Mork
Alder: 50
Yrke: Kommunikasjonsrådgiver/Nettredaktør
Bosted: Moss
Verv i dag:
Gruppeleder i bystyret
Utvalgsleder skole, oppvekst, kultur
1. vara til fylkestinget

Tidligere verv:
Nestleder Østfold Venstre — 1999-2007
Leder i Østfold Venstre (og landsstyremedlem i Venstre) — 2007-2010
Gruppeleder i Moss 1999-
Gruppeleder i fylkestinget 2007-2011
Valgkampsekretær for Østfold/Akershus/Oppland/Hedmark – 2001

Hvorfor bør du bli Østfold Venstres førstekandidat?
Jeg har vært med på alle valgkamper siden 1999 og vet hva som kreves. Min styrke er å se helheten, evnen til raskt å sette meg inn i enkeltsaker og erfaringen til å bidra til å løse dem. Jeg har stor arbeidskapasitet og er en lagspiller med sterkt personlig engasjement og vilje til å skape løsninger. Som politiker har jeg i alle år vært synlig, tydelig og modig på vegne av Venstre. Jeg er lojal mot de som gir meg tillit i mine ulike verv, noe jeg mener er særs viktig. Jeg har lang erfaring og har synliggjort Venstre på ulike nivåer i Østfold over tid, bl.a. som 2. kandidat ved to stortingsvalg, som 1. kandidat ved to fylkestingsvalg, som fylkestingsrepresentant og som fylkesleder. En kandidat som folk og mediene kjenner i hele Østfold vil være avgjørende for å vinne et mandat. Derfor ønsker jeg å gjøre jobben igjen.

Les mer om Sindre Westerlund Mork her: Kandidatpresentasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**