Veien videre!

– “Våre veier er ikke laget for bilene. Våre veier er laget for at folk skal komme seg rundt” uttalte New Yorks ordfører Michael Bloomberg. Det er et stykke til New York. Men kloden er rund og klimaforrandringene utfordrer alle til å tenke nytt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Mandal bystyre har, etter forslag fra Venstre, vedtatt at “gåing” skal være et eget satsingsområde i den nye planstrategien for kommuneplanen. Fordi en viktig kvalitet ved et lokalsamfunn er at det er attraktivt for gående.

Lillesand kommune er en presskommune. Vi vil de neste årene få en befolkningsvekst.
Økt biltrafikk kan bli en utfordring om kommunen ikke har planer for at flere går, sykler eller bruker kollektivtilbudet.

Venstre mener at forslaget om å åpne veien forbi Møglestu er både en kortsiktig og kostbar løsning. Hvor miljøvennlig er det egentlig å bruke ett minutt mindre på en kjøretur, når trafikken samtidig øker og flere bruker bil?

Å åpne veien forbi Møglestu er et forslag som også går på tvers av planene for området. Vi må ikke glemme at det bor folk langs veien. Ved siste trafikktelling, før veien ble stengt, registrerte man 4000 kjøretøy i døgnet.

Barn- og unge fra områdene Stykkene og Vardåsen på vei til og fra skoler og idrettsanlegg skal ha en trygg skolevei. Fortsatt står Stykkene og Vardåsen overfor store utbygginger med tilsvarende økning i barne- og ungdomskull. Hvert enkelt av disse barna har vi også et ansvar for.

Lillesand Venstre mener at kommunen må tenke helt nytt rundt finansiering, planprosesser og organisering. Kollektivtrafikk og sykkel og gangstier er viktige grep for klima, men også for folkehelsa. Vi må ha busser som går oftere både til skole og arbeid. Og gang og sykkelstier til Birkeland og Grimstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**