Vestfold tar initiativ til interregional plan for godstransport

For første gang ble en regional planstrategi for fylket behandlet i torsdagens fylkestingsmøte. Planstrategien for 2012-16 inneholder også et forslag til en ny interregional plan for godstransport i Vestfold, Buskerud og telemark. — Det er gledelig at vi fra Vestfolds side initierer en slik interregional plan, sa leder for samferdsel, areal og miljø, Kåre Pettersen (V) da saken ble behandlet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen
Foto: www.vfk.no

En samordnet plan for godstransport er viktig og blir enda viktigere i årene som kommer., fortsatte Kåre Pettersen i sitt innlegg. Godstransport med båt og bane over lange avstander må i størst mulig grad finne andre transportveier enn våre veier. Nylig framlagt Nasjonal Transportplan har også dette fokuset.

Vi har i dag en havnestruktur og et eierskap til våre havner som vil nyet godt av en interregional plan. Planen omfatter ikke Østfold fylke, og det kan stilles et spørsmål om ikke også vår nabo ved Oslofjorden også burde vært tatt med i den interregionale planen.

Uansett viser planstrategien at fylkeskommunen tar sin rolle som regional utviklingsaktør på alvor, avsluttet Kåre Pettersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**