2 timers gratis sentrumsparkering utenom sommersesongen er bra for næringslivet

Stian Lund (V), som selv er kjøpmann på Søndeled er klar på hva som bidrar til økt handel og dermed arbeidsplassene til de som jobber der. Torsdag fremmet han på nytt et forslag om 2 timers gratis sentrumsparkering i Risør. Det kulturhistoriske sentrum i Risør kjemper mot omliggende kjøpsentra, både små og store og skal vi beholde et levende sentrum med et godt utvalg og variasjon innen varehandel er parkering svært viktig sier Stian Lund (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Rådmann Bossvik handlet alltid i Risør - det burde flere gjøre!

Rådmann Bossvik handlet alltid i Risør – det burde flere gjøre!
Foto: Runar Nes

Stian fremmet derfor igjen forslag om 2 timers gratis sentrumsparkering i Risør, høst, vinter og vår inntil parkeringshus er etablert. Det var alle de borgerlige partiene helt enig i og de stemte alle som en for forslaget fra Risør Venstre v/Stian Lund.

Beklageligvis så ikke AP og Rødts representanter nytten av å gi driverne og de ansatte innen handelsnæringen en håndsstrekning og stemte imot forslaget.

Stian Lunds forslag falt dermed med knappest mulig margin idet 15 stemte for og 14 stemte for. Da får vi se hva som skjer når Venstre og Stian Lund fremmer forslaget ved neste anledning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**