– Gode målsetninger, få virkemidler

Venstre-nestleder Terje Breivik gir regjeringen ros for mange gode målsetninger: Nye mål for Innovasjon Norge om å frambringe gode gründere, vekstbedrifter og innovative miljøer. – Dessverre er ikke virkemidlene i tråd målsetningene, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Terje Breivik

Terje Breivik

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen “Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA”.

Det er bra at regjeringen vil styrke Innovasjon Norge som innovasjonspolitisk rådgiver. Det er i tråd med et av Venstres forslag, men det fordrer en større politisk fristilling av Innovasjon Norge.

– Regjeringen legger i realiteten opp til det motsatte når den vil styrke departementets og fylkeskommunenes eierstyring av Innovasjon Norge, sier Breivik.

Innovasjon Norge må deles i to
– Når regjeringen nå legger opp til at Bygdeutviklingsmidlene skal forvaltes av Innovasjon Norge er det et godt eksempel på hvorfor det hadde vært riktig med en todeling av Innovasjon Norge, slik Venstre har foreslått, med en egen distrikts- og landbruksdel og en målrettet del mot nettopp å frambringe gode gründere og innovasjoner, sier Breivik.

Det er bra at regjeringen anerkjenner behovet av business-angels eller "forretningsengler", som de kaller det, og skriver at de ønsker å støtte opprettelse og videreutvikling av nasjonale nettverk for slike.

– Problemet også her er mangel på reelle og konkrete virkemidler, sier Breivik.

Skal en lykkes med få flere til å gå inn i selskap med både kapital og kompetanse, vil det trolig være avgjørende at det finnes incentiver utover et nettverk med likesinnede.

– Venstre vil derfor innføre en ordning der det gis mulighet til 20 % skattefradrag for investeringer i selskap gitt at investeringen holdes i minimum 3 år, og at man ikke er tilknyttet selskapet. Maksimal fradragssum er 500.000,- og maksimal ramme er 2,5 mrd kroner, sier Breivik.

Regjeringen skal også få honnør for satsingen på såkornfond. Venstre støtter både behovet for denne type ordning, og selve innretningen.

– Men regjeringen følger ikke opp med virkemidler, som for eksempel å styrke SIVAs inkubasjonssatsing og SIVAs egenkapital, slik Venstre har foreslått, avslutter Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**