Integreringstiltak innen idretten

Fylkestinget i Oppland har vedtatt nye integreringstiltak innenfor idretten etter forslag fra Oppland Venstres representanter Eivind Brenna og Mikkel Dobloug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Eivind S. Brenna

Eivind S. Brenna
Foto: Privat

Mikkel Dobloug

Mikkel Dobloug
Foto: Fotobben

I forbindelse med behandling av Oppland fylkeskommunes strategiplan for idrett ble følgende tilleggspunkt vedtatt etter forslag fra Oppland Venstre:

Oppland fylkeskommune oppretter en belønningsordning for idrettslag som jobber spesielt med integrering i idretten. Ordningen gjennomføres i partnerskap med idrettskretsen.

Begrunnelse:
Strategiplan for idrett har i seg tiltak som rettes mye mot elitesatsing. Det er i planen en sterk satsing på de idrettene som nye landsmenn deltar begrenset i. Idretten, og ikke minst barneidretten, har i seg potensial for integrering av innvandrere – innvandrere som er helt nødvendig for å få til vekst og utvikling i Oppland i årene framover. En satsing på integrering innen idretten vil være et av de tiltakene som kan bety noe i den helhetlige innsatsen som kreves for å unngå fremmedfientlige holdninger i samfunnet.

Se forslag til Strategiplan for idrett for Oppland fylkeskommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**