Operasjon omsorg 15.april til 16.juni 2012

Venstre ønsker å styrke sin politikk innen helse og omsorg. Derfor er kampanjen Opersjon omsorg – tiltak som setter folk først, satt i gang. Lokallagene er oppfordret til å møte mennesker som i sin hverdag kjenner utfordringer og behov, sett fra brukere, fagfolk og pårørende sitt ståsted. Lokallagene i Møre og Romsdal oppfordres til aktivt å være med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Informasjon om kampanjen finner dere på https://www.venstre.no/sentralt/organisasjon/artikkel/43263/

Den følger samme lest som skolekampanjen og bedriftskampanjen som Venstre har gjennomført tidligere.

Lykke til!

Hilsen fylkesstyret
Møre og Romsdal Venstre

Operasjon omsorg

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**