Jernbaneverkets høring et spill for galleriet?

Jernbaneverket (JBV) sendte tidligere i år ut sin konseptvalgutredning for Vestfoldbanen med høringsfrist 29. juni. I den forbindelse var et utvidet Plattform Vestfold samlet over to dager i Åsgårdstrand for å enes om en felles uttalelse. JBV på sin side var helt åpen på løsningsalternativene fikk vi alle som deltok inntrykk av, sier Kåre Pettersen (V) som selv deltok på samlingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen
Foto: H. Bast

Men så, etter at alle var samstemte om stasjon i Sandefjord, Larvik, Tønsberg, Stokke samt å utrede tre alternativer gjennom Horten kommune, slo JBV til. I Gjengangeren 26.4 kunne en lese at to i prosjektgruppa hos JBV uttale: "Vil ikke ha stasjon på landet". Dette med henvisning til Skoppum Vest-alternativet. Et alternativ som et flertall av partiene går inn for og som er det rimligste og mest miljøvennlige alternativet.

Vi som deltok på samlingen i regi av Plattform Vestfold var alle tro mot å utrede alle de tre mulige trasealternativene. Fra JBV selv ble det sagt at dette var fullt ut akseptabelt. Men historien skulle vise seg ikke å være så åpen for alternativer allikevel.

-Jeg føler på at en måte at JBV her ikke spiller med åpne kort, sier Kåre Pettersen, som også er leder av hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø i fylket. Hvorfor be om en høring og sette i gang en større prosess dersom JBV på lang vei har bestemt seg. Det hele virker som et skinndemokrati hvor partene blir spilt ut over sidelinja til fordel for det valget JBV tydeligvis allerede har bestemt seg for.

En lite troverdig prosess som jeg synes er beklagelig, avslutter Venstres Kåre Pettersen.

Trasevalg i Horten kommune

Trasevalg i Horten kommune
Foto: Jernbaneverket

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**