Venstre vil gi kulturlivet frihet

Venstres Svein Abrahamsen svarer på et innlegg fra Arbeiderpartiet om Venstres kulturpolitikk i et debattinnlegg i Haugesunds Avis den 28. april

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Les hele debattinnlegget her:

Venstre vil gi kulturlivet frihet
Arbeiderpartiets Gunn Karin Gjul kommenterer Venstres kulturpolitikk i Haugesunds Avis den 24. april. Bakgrunnen for innlegget er at Venstres landsmøte vedtok en uttalelse om et fritt og mangfoldig kulturliv. Her tar vi til orde for å gi kulturlivet frihet og handlingsrom, et mangfold av finansieringskilder og å organisere kulturpolitikken på en mest hensiktsmessig måte.

Vi er enige med Arbeiderpartiet i at den offentlige støtten til kulturlivet skal være høy. Venstre vil bruke enda mer offentlige midler enn regjeringen på kultur, men vi vil bruke pengene annerledes. Vi har blant annet forsøkt å få regjeringen med på et løft for bibliotekene, styrke museene og å avbyråkratisere frivilligheten.

I sitt innlegg er Gjul bekymret for at de med penger bestemmer hva det skal satses på innen kulturen. Venstre deler en slik bekymring. I dag er store deler av kulturlivet avhengig av offentlige bevilgninger. Under den rødgrønne regjeringen har kulturlivet i økende grad blitt møtt med politiske mål og føringer som vilkår for å få offentlig støtte. Dette er svært uheldig, da slike bindinger rammer den kunstneriske friheten.

Venstre vil stimulere samfunnsbevisste private aktører til å bidra økonomisk til kulturlivet gjennom en gaveforsterkningsordning. Disse pengene vil komme i tillegg til de offentlige bevilgningene og dermed bidra til at det vil bli skapt og opplevd mer kultur. Samtidig vil mindre avhengighet av penger fra det offentlige bidra til et friere og mer mangfoldig kulturliv.

Svein Abrahamsen, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**