Vil du vite mer om Oppland Venstres tolv toppkandidater før du stemmer?

Vil du vite mer om de tolv som har sagt ja til å kjempe om toppen på Venstres stortingsvalgliste? Her presenteres de som så langt har latt seg presentere. Les mer og stem videre på dine favoritter på SurveyMonkey fram til den 12. mai. Hvert medlem i Oppland Venstre kan stemme på tre kvinner og tre menn. Velg seks av disse flotte kandidatene!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Disse superkandidatene kjemper om plass på Superlørdag den 9. juni på Lillehammer. Hvem mener du skal representere Oppland Venstre på Løvebakken? Avstemningen foregår på SurveyMonkey fram til den 12. mai. Hvert medlem kan stemme én gang, maksimalt tre kvinner og tre menn:
https://www.surveymonkey.com/s/YZ3NQPK

Kandidatene presenteres her i en vilkårlig rekkefølge. Den endelige rekkefølgen bestemmer delegatene på Lillehammer på Superlørdag, 9. juni.

Christin Guldahl Madsen, Gjøvik

Christin Guldahl Madsen

Christin er 43 år og leder i Gjøvik Venstre, kommunestyremedlem og styremedlem i Oppland Venstre. Hun sitter i sin 2. periode i internasjonalt råd i Gjøvik og er medlem av utvalg for oppvekst. Til daglig jobber hun som personalansvarlig i en landsdekkende bedrift, er gift og har to barn. Christin mener det er på høy tid at noen snakker Opplands sak på Stortinget.
Hun stiller til valg fordi hun er glødende engasjert i hvordan mennesker har det.
Derfor er det viktig å skape god politikk for integrering, sterke og svake elever,
mangfoldige kulturopplevelser, allsidig ruspolitikk uten ventetider og ikke minst muligheter
til å benytte sine ressurser til det beste for den enkelte og samfunnet. Christin mener ansvar og frihet er ulenkelig knyttet sammen. Mennesker som blir sett og får mulighet til å oppleve mestring tar ansvar, men noen grunnleggende forutsetninger må være til stede for å oppleve reell frihet.
Derfor er hun opptatt av de fattige barna. Riktig og god helsetjeneste, og å forbedre og stille større krav til NAV.

Dag Helge Frøisland, Lillehammer

Dag Helge Frøisland

Foto: Oda Frøisland

Dag Helge er barnelege på Lillehammer, er gift og har fire barn. Han er oppvokst i Nordre Land, driver gård i Søre Ål og ser avslutningen på sin medisinske doktorgrad. Lillehammer Venstre stiller med ett nytt ansikt, men en trofast Venstremann som toppkandidat i 2013. Dag Helge brenner for Venstres kjerneverdier, og vi tror det er mange flere enn bare våre kjernevelgere som vil stemme på Venstre i Oppland, med Dag Helge i tet. Han har ordet i sin makt og er med sin legebakgrunn opptatt av å fremme Opplands klare rettigheter i sykehussaken. Han brenner for barns oppvekstvilkår og skolepolitikk, og han tror at han selv og Venstre er viktig faktorer for å moderere det borgerlige regjeringsalternativet i den neste Stortingsperioden. Dag Helge er åpen, imøtekommende, samtidig som han med sin jovialitet og faglig brede bakgrunn samt Opplandstilhørighet har en bred kontaktflate. Dag Helge ønsker at Oppland Venstre reiser kjerringa, han håper på et brakvalg der resultatet er minst en gjerne flere Oppland Venstre-representanter på tinget fra 2013. Da tar Dag Helge apostlenes hester fatt og går fra Lillehammer til Oslo.

Kjersti Brevik Møller, Unge Venstre

Kjersti Brevik Møller

Kjersti Brevik Møller er 20 år, og kommer fra Raufoss. Til daglig studerer hun Midtøsten-studier med arabisk på Blindern i Oslo. Hun er med andre ord ikke redd for å ta en utfordring. På årsmøtet til Oppland Unge Venstre i år ble Kjersti valgt til leder, til tross for kort tid i partiet. – Dette er et veldig spennende verv, og her har jeg muligheten til å utrette mye! Med masse energi og pågangsmot er målet mitt å få fylkeslaget aktivt igjen, og dette har allerede delvis lyktes i form av nye medlemmer og skolebesøk, sier Kjersti. – Hvis jeg skulle fått en plass på Stortinget, ville jeg kjempet for Opplands interessesaker, at staten skal tilrettelegge mer for kommunesammenslåing, knytte Gjøvikbanen og Dovrebanen, og ikke minst aktivt fremme Venstres saker ved enhver anledning!

Mikkel Dobloug, Nord-Fron

Mikkel Dobloug

Foto: Fotobben

Mikkel er 33 år og leder i Nord-Fron Venstre, kommunestyrerepresentant og styremedlem i Oppland Venstre. Han ønsker å bli Oppland Venstres første kandidat av flere grunner. Som selvstendig næringsdrivende og brennende kulturarventusiast vet han hvor skoen trykker mange steder i Oppland. "Om vi skal få en ny giv i Oppland trenger vi politikere med engasjement, kreativitet, ny giv og som tenker annerledes enn de andre politikerne", sier Mikkel. Mikkel har gode resultater å vise til lokalt. Han har bygd opp et lokallag fra ingenting med over 30 medlemmer og 9.9 %-oppslutning i en av de rødeste kommunene i Oppland. I tillegg til sin økonomutdannelse fra Business School Lausanne i Sveits, har Mikkel en executive grad fra l’École de diplomatie et de relations internationales de Genève med fokus på økt kontroll av internasjonal våpenhandel og internasjonale nedrustningsavtaer for atomvåpen. Mikkel er også tatt inn på det prestisjetunge, London School of Economics and Political Science, der han skal ta en mastergrad i Diplomacy and International Strategy.
– Noen skal ha det til at jeg er en løs kanon på dekk, det stemmer delvis. Jeg er en kanon som skyter hardt og målrettet men løs er jeg ikke. Om vi skal komme over 4% slik vi har ligget på i alle Stortingsvalg i Oppland er vi nødt til å være modige, tørre å prøve nye ting, og til og med feile. Vi er nødt til å satse på personer som tør å mene noe, som har mot til å stå i stormen og som kan åpne munnen der andre tier, sier Mikkel. Du kan lese mer om Mikkel og hans tanker på venstremikkel.no

Dag Aarskog, Gjøvik

Dag Aarskog bedre

– Politiske verv krever mye arbeid og nærmest er blitt et eget yrke. Jeg stiller til valg fordi jeg støtter konseptet i denne nominasjonen. Morsomt, og i tråd med et av mine grunnsyn: Politisk makt må spres og bli tilgjengelig for de fleste, sier Dag som er gift,55 år, har tre barn og bor på Gjøvik. Dag er eksilbergenser siden 1988, jobber som overlege i akuttpsykiatri på Reinsvoll. Han har vært sterkt engasjert i Sykehuset Innlandet, styremedlem eller varamedlem i 6 år. Alltid stemt DNF og Venstre. Dag er for republikk og for en sekulær stat med mer makt og ansvar til kommunene.
– Kun tre sykehus i Innlandet, Gjøvik, Lillehammer og Elverum. Begrepet “pasientlekkasje til Oslo” er et uttrykk for pseudokapitalistisk sosialisme. 4-felts motorvei fra Elverum til Raufoss og fra Biri til Lillehammer er viktigere enn forlenget Gjøvikbane. Det vil gi Mjøsregionen et storbylignende arbeidsmarked, sier Dag om sine hjertesaker. Dag sier også nei til regjering med Frp før de tar avstand fra sin fremmedfiendtlig holdning.

Laila Anette Jonassen Skåden, Øyer

Laila A. J. Skåden

Foto: Tove Berge Bø

Laila er 45 år, født og oppvokst på Lillehammer, men har bodd i Øyer siden 2008. Hun representerer Venstre i kommunestyret og er nestleder i komite 1, og vara til planutvalget. Laila har sittet i styret i Lillehammer Venstre, og er vara til fylkesstyret. Laila jobber i barneskolen som kontaktlærer og spesialpedagog, og i PP-tjenesten. Laila har sin utdanning fra Høgskolen i Lillehammer, og er midt i et masterstudium ved samme sted. Laila er gift med Hans og har to gutter på 9 og 16 år. — Jeg meldte meg inn i Venstre pga miljø- og rovviltpolitikk. Jeg har engasjert meg aktivt i politikken da jeg er opptatt av å sikre barn og unge gode oppvekstvilkår, skape en bedre omsorgspolitikk, miljø- og rovviltforvaltning og bedre vilkår for småbedrifter og næringslivet generelt, sier Laila. – Min visjon for Oppland er å utvikle og styrke næringslivet, skape flere attraktive arbeidsplasser og sikre en utbygging av jernbanen, slik at det blir mer attraktivt å bosette seg i fylket vårt.

Ingjerd Thon Hagaseth, Etnedal

Ingjerd Thon Hagaseth

Foto: privat

Ingjerd er 44 år og hun har hatt mange politiske verv for Venstre, blant annet varaordfører i Etnedal, 2. kandidat til stortingsvalg og styremedlem i Oppland Venstre. Ingjerd har lang fartstid som leder både i offentlig og privat sektor i ulike bransjer. Hun jobber i dag som nettverksleder med forenkling for næringslivet for Dialog StatBedrift i Oppland. I tillegg er hun “prakademiker” på Høyskolen i Lillehammer, og driver sitt eget enkeltpersonsforetak på “si”. Politisk ønsker Ingjerd å være med å kjempe for å få Innlandet ut av skyggen og bygge på våre fotrinn gjennom en innlandsoffensiv. – Jeg har ingen tro på sutre seg til resultater. Jeg er klar for å brette opp ermene, se muligheter – og gjør noe med dem, sier Ingjerd.

Leiv Igor Devold, Lillehammer

Igor Devold

Foto: privat

Igor er utdannet filmregissør ved den polske filmskolen i Lodz. Han jobber til daglig som studieleder ved dokumentarfilmlinjen ved Høgskolen i Lillehammer. Han har vært engasjert i Venstre-politikk siden han var med i Unge Venstre på 90-tallet. Igor er halvt polsk og ble kåret til årets kulturpolakk i Norge i år og representerer i så måte både den største minoriteten i Norge (polakker). Han mener et liberalt arbeidsmarked kan være med på å gjøre Norge konkurransedyktig og at kultur bør være en viktig del av Lillehammers fremtid. Ved siden av å jobbe ved Høgskolen er han bedriftsgründer – som daglig leder av filmselskapet Aurorafilm AS (www.aurorafilm.no). Igor er derfor opptatt av små og mellomstore bedrifters mulighet til å kunne drive lønnsomt i Norge. Les mer om Igor på www.devold.pl

Ole Dæhlen, Gran

Ole Dæhlen

Foto: privat

Ole er 34 år og leder i Gran Venstre, kommunestyrerepresentant og medlem av planutvalget i Gran kommune. Ole er oppvokst på Kapp og anser seg selv som en velintegrert hadelending. Han har som tidligere befal i Heimevernet hatt hele Oppland som arbeidsområde og lært opp soldater fra hele fylket. Ole har bodd over to år i Russland og har lært å se utfordringer i perspektiv. — Vi har det tross alt bra i Norge, men vi kan med god Venstrepolitikk gjøre det enda bedre, sier Ole. Skal vi klare å sette Oppland på kartet må vi styrke byene våres ytterligere. Det er våre egne byer som er nøkkelen til regional utvikling. — Vi tenker hele tiden motsatt i Norge, at byer utarmer bygdene, men vi må snu det rundt å tenke at bygdene skal høste av hva byene skaper. Dette vil jeg at Oppland skal bli god på, sier Ole Dæhlen.

Ketil Kjenseth, Gjøvik

Ketil Kjenseth

Foto: Venstre

Ketil er 44 år og jobber til daglig som prosjektleder i Norsk Vanv. Han jobber han med energi, omdømme og rammebetingelser for vann- og avløpssektoren i Norge — miljø i praksis.
Ketil bor i Bråstadlia rett ovenfor Gjøvik, men kommer egentlig fra Biri. Han er utdannet adjunkt for vdg. skole fra Statens lærerhøgskole i handels- og kontorfag og Diplomøkonom fra BI. Han har jobbet både som lærer i vdg. skole og som journalist i avis og radio. Fra 1997 til 2009 var han ansatt i Venstre, som økonomi- og adm.sekretær, ass. generalsekretær og de siste fire årene som politisk rådgiver i Venstre stortingsgruppe. Ketil var kampanjeleder for Venstres valgkamp i 2005 og har vært med på tre stortingsvalgkamper som ansatt i Venstre. Ketil stilte til valg første gang i 1999 og ble valgt inn i kommunestyret i Gjøvik som Venstres eneste representant. Siden har han bygd opp laget og fått med seg to til i kommunestyret. I dag sitter Ketil i kommunestyret og formannskapet. Han er nå leder i Oppland Venstre og medlem av programkomiteen for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017.
– Jeg vil på Stortinget for å bidra til en ny regjering som evner å sette Oppland og Innlandets utfordringer på dagsorden. Som evner å prioritere og evner å få opp farten. De store tingene i Norge, som Stortinget og regjeringen skal ta seg av, tar for lang tid. Vi må flytte flere oppgaver nærmere folk, gjennom litt større og sterkere kommuner. Jeg vil også bidra til at miljø og klima blir prioritert i en ny regjering. Det kommer mest av alt an på Venstre. En viktig sak for Oppland og hele Østlandet blir å jobbe for mer penger til tog, sier Ketil.

Mari Holmestad, Unge Venstre/Nord-Fron
Mari er 19 år, med i Nord-Fron Venstre og leder i Fron Unge Venstre. Mari jobber per dags dato som assistent i barnehage, siden hun tok et friår fra skole. Mari begynner til høsten på vernepleierutdanning. Mari har sittet i ungdomsrådet i kommunen fra 2005-2011 og hatt verv som leder og nestleder. Hun har gått på medier og kommunikasjon på Vinstra vgs der hun også var elevrådsleder 2010/2011. Mari trådde inn i politikken i 2010 for å gå videre med sitt engasjement for ungdomssaker i kommunen. – Jeg er en lyttende politiker, som mener at man må ut og snakke med innbyggerne for å få på plass hvilke ønsker de har – det er dem jeg jobber for, sier Mari. – Tre ord som beskriver meg er engasjert, lyttende og ydmyk. Min visjon er selvsagt å fremme god Venstre-politikk.

Eivind Brenna, Vestre Slidre

Eivind Brenna på Venstres landsmøte i Sarpsborg 2010.

Foto: Christoffer Biong

Eivind Brenna er 56 år, gift, har tre barn og to barnebarn, og er bosatt på Brennabu Leirskole i Valdres. Han har 12 års erfaring som ordfører i Vestre Slidre og er nå opposisjonsleder og medlem av formannskap. Eivind har totalt 25 år i kommunepoltikken og 12 år i sentral- eller landsstyret for Venstre. Han er kommunens representant i Valdres Natur- og kultupark, og styreleder i Norske parker. Han har nå jobbet for Venstre 5 år i fylkesting og fylkesutvalg. Eivind er fylkets representant i Fjellregionsamarbeidet, Forum for Gjøvikbanen, Opplandskraft og Østlandssamarbeidet for samferdsel. Sivilt har Eivind styreverv i Brennabu AS, Vasettunet AS og er styreleder i Ryfoss Betong AS. Han har utdannelse som lærer, i bedriftsøkonomi, i eksportmarkedsføring og er i gang med masteroppgave (MPA) ved Høgskolen i Hedmark.
– Jeg ønsker å bli Opplands representant på Stortinget og å få en lederrolle for Venstre der i kraft av min erfaring. Jeg er allroundpolitiker med skolebakgrunn og kulturengasjement. Jeg har jobbet spesielt med høyhastighetsbane gjennom Oppland, fra Harestua til Dovre, og med behovet for framtidig sykehus i Oppland, sier Eivind om sitt engasjement.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**