Det handler om forebygging

Et viktig moment i samhandlingsreformen er forebygging. Venstre ønsker derfor at mer av midlene til samhandlingsreformen skal gå til nettopp forebygging, og ser spørsmålet om et svømmeanlegg i Nes i den sammeheng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I forbindelse med samhandlingsreformen har kommunene fått tildelt midler. Hittil har debatten stort sett gått om sykehjemsplasser skal være i kommunal eller privat regi. Venstre mener det er på tide å løfte blikket.

Åse Birgitte Skjærli

Foto: Birger Areklett

– Midlene kommunen har mottatt i forbindelse med samhandlingsreformen er også tenkt bruk til forebyggende tiltak og rehabilitering, ikke bare kjøp og drift av sykehjemsplasser, poengterer nestleder i Nes Venstre, Åse Birgitte Skjærli.

Hun mener et svømmeanlegg må sies å være et egnet formål, i tråd med det Tom Fidje tidligere har tatt til orde for i Raumnes.

– Et svømmeanlegg vil kunne være både forebyggende og rehabiliterende. Noe av midlene fra samnhandlingsreformen bør derfor kunne styres til drift av et slikt anlegg, sier hun.

– I tillegg til at et svømmenalegg med terapibad vil komme raumatikere og de med handikap til gode, er det også et poeng at småbarnsfamilier må til Jessheim for å babysvømme. Tilbudet på Råholt avvikles ettersom Livredningsselskapet ikke får leie utenfor åpningstid, og på Jessheim er det fullt, så i praksis er vi i Nes uten tilbud. Hvor skal egentlig barna våre lære å svømme, spør Åse Birgitte.

– Samhandlingsreformen gjelder ikke bare eldre pasienter, og forebygging er mer enn å hjelpe eldre til å kunne bo hjemme.

Bildemontasje av svømmende personer i vann

Foto: ©jph

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**