Hvem skal toppe lista i 2013?

Agder Venstre har som målsetning å stille med identisk liste i de to fylkene til stortingsvalget i 2013.
Nominasjonsnemnda har nå startet sitt arbeid, og har som mål å gjennomføre en så åpen og inkluderende prosess som mulig. Du inviteres til å komme med innspill på navn allerede nå!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Fylkesårsmøtet i februar ga nominasjonsnemnda mandat til å arbeide frem mot et identisk listeforslag i de to fylkene. Målet er å vise at Venstre ser Agder under ett, og vil finne de beste kandidatene – uavhengig av fylkesgrensa. Mange lokallag har kommet med innspill underveis i denne prosessen, og de fleste signaliserer et sterkt ønske om ei felles liste. Lagene ytterst i vest og øst – Flekkefjord og Tvedestrand – har vært mest skeptiske.

Helene Falch Fladmark

I nominasjonsnemnda sitter Helene Falch Fladmark (Arendal) (leder), Melinda Kvinlaug (Kvinesdal), Solveig Nilsen (Kristiansand), Dag Jørgen Hveem (Risør), Øystein Haga (Grimstad), Trond Birkeland (Mandal), Kathrine Hald Næss (NUV) og Torunn Sandvand (NVK).

Nemnda inviterer alle medlemmer til å komme med forslag til listekandidatar. Svarfrist: 15. juni. I tiden etter det vil nemnda gjennomføre en rekke kandidatintervjuer, før den endelige innstillingen blir lagt frem. Nemnda vil invitere til åpent medlemsmøte i begge fylker, der foreslåtte toppkandidater kan få presentere seg og svare på spørsmål. Streames på nett om mulig.

Nominasjonsmøtene avholdes 9. september!

Les også: Blir det to identiske Venstrelister i Agderfylka i 2013?

Agder Venstre vil fortløpende oppdatere hjemmesidene og Facebook etterhvert som prosessen skrider frem. Innspill fra lokallagene vil blant annet blir publisert der.

Innspill på kandidater kan allerede nå sendes til [email protected]

Nominasjonsnemndas leder, Helene Falch Fladmark, kan kontaktes på: [email protected] eller telefon: 480 10 532

Dette vil selvsagt også bli tema på møter i Kristiansand Venstre i tiden som kommer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**