Byrådet ønsker å utarbeide OL-søknad

Byrådet i Oslo har avgitt en sak til bystyret hvor man anbefaler å sette i gang utarbeidelse av en søknad om å arrangere Olympiske vinterleker og Paralympiske vinterleker i 2022. Byrådets nestleder, Ola Elvestuen, mener olympiske leker vil kunne gi positive ringvirkninger lokalt, regionalt og nasjonalt, men understreker at det er nødvendig med en enighet mellom kommunen, staten og idretten om finansiering av de omfattende infrastrukturinvesteringene som kreves for et arrangement av denne størrelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Dersom Oslo skal sende inn en søknad om OL i 2022, må det være et ønske om det fra idretten, kommunen og staten, og alle parter må være villige til å strekke seg for å få det til. Det byrådet nå har besluttet, er å anbefale bystyret å vedta at man setter i gang en prosess for å utarbeide en søknad. Denne prosessen vil avgjøre om en endelig søknad skal sendes, sa Elvestuen på byrådets pressekonferanse 3. mai.

Elvestuen mener OL kan være med på å gi Oslo-regionen et stort løft både med tanke på byutvikling og samferdsel, men understreker at det er mye som må avklares før bystyret og idrettstinget kan ta endelig stilling til om Oslo skal være søkerby.

– Det er viktig at vi ikke undervurderer hvor omfattende arbeidet med å lage en god søknad vil være. Jeg mener at mulighetene er så store at det er riktig å gå videre med den seriøsiteten en OL-søknad krever, sa Elvestuen, og fremhevet behovet for kollektivinvesteringer, anleggsløft for idretten og det regionale utviklingspotensialet som viktige faktorer som som søknadsprosessen må belyse.

– Oslo har ambisjoner om å være verdens vinterhovedstad, og da er det naturlig at man påtar seg slike store arrangementer fra tid til annen. Det er imidlertid helt avgjørende at det skjer innen forsvarlige rammer, som et samarbeid mellom stat, kommune og idretten selv, avsluttet Elvestuen.

Les mer på Oslo kommunes nettsider

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**