Dyktige og trygge lærere

Søkertallene til etter- og videreutdanning i Fredrikstad-skolen går ned. Kanskje ikke så merkelig så lenge to av tre søknader ble avslått i fjor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Lærer

Foto: Microsoft

Med dagens tempo hvor 15-20 lærere av nærmere 800 lærerårsverk får dette tilbudet i året, vil det ta 50-60 år før alle lærere får muligheten til etter- og videreutdanning i Fredrikstad-skolen. Ikke spesielt motiverende for lærere som ønsker å holde seg faglig oppdatert i en krevende arbeidshverdag.

For Venstre er læreren den viktigste innsatsfaktoren om man ønsker å gjøre Fredrikstad-skolen enda bedre. Gode lærere gir gode elever. Da er det skuffende at den rød-grønne regjeringen ikke er villig til å ta en større del av regningen for å beholde og utvikle dyktige lærere på skolene våre. Bystyret i Fredrikstad har heller ikke vært villige til å ta et skikkelig løft for etter- og videreutdanning av lærerne våre. Det er en stor utfordring å beholde og tiltrekke seg dyktige lærere i Fredrikstad-skolen. Da trenger vi et tverrpolitisk løft i bystyret for å gi barna våre de lærerne de fortjener. Venstre utfordrer dagens styringsflertall med AP i spissen til å ta initiativ til et slikt løft. Med kunnskap og utdanning vil Venstre bygge framtidens Fredrikstad.

Per E. Braseth-Ellingsen
Leder Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**