– Grådig, uetisk og frekt

Fylkesvaraordfører Eriksrød (H) og varaordfører Homstvedt (Frp) satte fylkestingets vedtak til side og bevilga ekstra penger til seg sjøl. – Dette er i strid med reglene for offentlig forvaltning og sannsynligvis ulovlig, sier Runolv Stegane (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Tidligere fylkesvaraordfører Runolv Stegane (V) er ikke nådig mot sine kollegaer i toppen av fylkespolitikken. Bakgrunnen er at de i det stille har betalt ut nær 1,5 millioner kroner ekstra til seg selv for 2011, i strid med fylkestingets klare budsjettvedtak. Fylkestinget vedtok i 2010 at alle folkevalgte skulle få en reduksjon i godtgjøringa med 5 prosent i 2011. Nå viser det seg at dette har blitt nullstilt og at alle folkevalgte har fått 5 prosent ekstra godtgjøring helt tilbake til 1. januar 2011.

Runolv Stegane

Foto: Rune Nikolaisen

– Jeg er rysta over at ledende politikere i fylket kan være så freidige, og at de gjør dette uten å ta opp sak i fylkestinget. Pengene er jo allerede utbetalt. Det er i strid med regler for offentlig forvaltning, og jeg stiller store spørsmålstegn ved lovligheten av vedtaket, sier Stegane.

Det var under fylkestingets samling sist uke det store overforbruket kom fram. Forhandlingsutvalget med toppene i H, Ap og Frp har, uten å konsultere fylkestinget, lagt dødt vedtaket om 5 prosents reduksjon og har i stedet bevilga seg sjøl solide økninger.
– Det er ikke bra for troverdigheten til fylkesordfører Morten Eriksrød (H) varaordfører Britt Homstvedt (Frp) og Ap´s gruppeleder og tidligere fylkesordfører Roger Ryberg. Det var Høyres gruppeleder Terje V. Kopperud som fremma forslag om ekstrabetaling med virkning tilbake til 1. januar 2011, og dette ble vedatt enstemmig i forhandlingsutvalget i begynnelsen av mars uten at protokoll ble lagt fram for fylkesstinget, sier Stegane.

Han har sjøl fått en ekstra godtgjøring på nær 30 000 kroner. Han tok opp saken i fylkestinget, men ble møtt med taushet og bortforklaringer.
– Dette vitner om grådighet. Det er uetisk, frekt og sannsynligvis ulovlig. Forhandlingsutvalget har ikke mandat til å gjøre endringer i strid med fylkestingets vedtak, hevder Stegane.
Oppslag om kutt i godtgjøring høsten 2010
Pressemelding fra Ap, Sp, SV og V høsten 2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**