Venstre vil gi 16 åringer stemmerett

På mandag går høringsfristen til utredningen som heter Ungdom, makt og medvirkning.
Når den behandles i Stortinget håper Venstre at 16 åringer får stemmerett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Rapporten Ungdom, makt og medvirkning tar opp mange viktige spørsmål. Ett av dem er spørsmålet om stemmerett for 16-åringer. Her har utvalgets medlemmer samlet seg om tre ulike standpunkt.

1) Seks medlemmer går inn for å beholde dagens stemmerettsalder for både nasjonale og lokale valg,
2) fem medlemmer går inn for at stemmerettsalderen senkes til 16 år for både stortingsvalg og lokale valg,
3) mens to medlemmer mener stemmerettsalderen bør senkes til 16 år for lokalvalg, men fortsatt være 18 år for nasjonale valg.

Venstre er på linje med de 5 medlemmene som mener at stemmerettsalderen bør senkes til 16 år for både stortingsvalg og lokale valg

Hilmar Flatabø på fylkesårmøtet 2012

Foto: Kåre Pettersen

— Demokrati krever deltakelse, deltakelse krever tilhørighet. Derfor må man for å utvikle lokaldemokratiet og la 16-åringene få stemmerett, mener fylkesleder i Vestfold Venstre Hilmar Flatabø.

Hvilke plikter og rettigheter hører naturlig sammen med stemmeretten? Dagens 16-åringer har en rekke plikter og rettigheter. Blant annet kan nevnes:

— Plikten til å forstå og følge landets lover (uttrykt gjennom kriminell lavalder).
— Retten til selv å velge politisk og religiøst ståsted gjennom å melde seg inn og ut av foreninger og kirkesamfunn.
— Retten til abort uavhengig av foreldrenes syn og til å bli betraktet som voksen i forhold til seksualitet (uttrykt gjennom seksuell lavalder).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**