Netto driftsresultat på 10.600.000 kroner i 2011

Netto driftsresultat på 2,14 % for 2011 er svært positivt for Risør kommune. Resultatet føyer seg inn i rekken av positive resultatet oppnådd i forrige valgperiode. Tidligere års negative driftsresultat ble snudd til overskudd og positiv drift – underskudd ble nedbetalt – Risør unngikk å havne på Robeklisten – startet arbeidet med å bygget fond, som det nye bystyret nå nyter godt av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Tallene som regnskapssjef og rådmann nå fremlegger i formannskapet torsdag er svært positive og regnskapssjef Halvor Halvorsen peker helt riktig å at driftsoverskuddet på vel 5,1 million kroner bør benyttes til å bygge videre på fondsoppbygging.

Så spørs det da om dagens politiske flertall klarer å videreføre den gode trenden fra forrige periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**