Operasjon omsorg — besøkene er i gang

Som et ledd i Venstres omsorgskampanje besøkte Oppland og Gran Venstre representert av Eivind Brenna og Ole Dæhlen, Marka helse- og omsorgssenter i Gran kommune. — Jeg er imponert over hva hadelendingene har fått til på dette senteret, sier en oppglødd Eivind Brenna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstrefolk over hele landet besøker omsorgs-Norge, for å få innspill til hvordan vi kan skape fremtidens omsorgssamfunn, og for å finne tiltak som kan skape en verdig omsorg som setter folk først.

Med ny helse- og omsorgslov og derav en omfattende Samhandlingsreform står utfordringene for kommunene i tur og rekke. — Vi ser at den kommunale helse- og omsorgstjenesten får nye og mer krevende oppgaver. Dette tar vi som en positiv utfordring og ansetter nå folk med nødvendig fagkompetanse, sier seksjonsleder Tone Reidem.
(Teksten fortsetter under bildet.)

 Eivind Brenna i samtale med ledelsen på Marka helse- og omsorgssenter.

Eivind Brenna i samtale med ledelsen på Marka helse- og omsorgssenter.
Foto: Ole Dæhlen

Marka helse- og omsorgssenter har fire avdelinger med til sammen 89 sykehjemsplasser. Det er en korttidsavdeling med 18 plasser, to somatiske langtidsavdelinger med 46 plasser og Markatun III som er en spesialavdeling for demente med 25 plasser. Spesialavdelingen for demente har en unik sansehage som fungerer veldig beroligende på pasientene og gir dem en frihetsfølelse ved at de kan gå ut når de vil. — Demensavdelingen er bygget på en slik måte at vi trenger færre på vakt og romløsningene er konstruert med tanke på å gjøre hverdagen lettere for pasientene, forteller lederen for demensavdelingen Anne Marte K. Hoff.

 Kommunestyrerepresentant i Gran, Ole Dæhlen.

Kommunestyrerepresentant i Gran, Ole Dæhlen.
Foto: privat

Kortidsavdelingen har rigget seg opp for å imøtekomme Samhandlingsreformens utfordringer. Gran kommune har satset og bruker allerede nå en del av samhandlingsmidlene til å fokusere på reformens intensjoner. Her er 11 av sengene dedikert til mottak av utskrivningsklare pasienter, spesialsykepleierstaben er styrket og det er ansatt en geriater i 60 % stilling. — Vi takler mottak av utskrivningsklare pasienter godt, men vi merker selvsagt et større press fra sykehuset nå enn tidligere, sier avdelingsleder på avdeling 2, Marit Alm Sørbråten.

Venstrerepresentantene ønsker med dette å takke ledelsen på Marka helse- og omsorgssenter for omvisningen på senteret og for de gode tilbakemeldingene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**