Ja til bybane til Sola

IRIS la denne uken frem en undersøkelse, hvor bybaneløsning fra Forus til Sola først ville være en realitet etter 2040. Venstre mener at disse tallene til dels må være misvisende fordi man har gått inn med for lave kalkyler i forhold til befolkningsøkning og økning i passasjertrafikken til og fra Sola. Vi mener at det fremdeles er håp for en etablering av bybane til Sola, lenge før det skisserte tidsrommet som IRIS forespeiler i sin rapport.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Den samfunnsøkonomiske analysen foreligger ikke før i juni, så det er vanskelig å konkludere sikkert ennå. Venstre mener likevel at bybane er den beste løsningen og stiller oss tvilende til IRIS sine påstander om at en bybane på aksen Forus — Sola først kan komme etter 2040. Vi har behov for bybaneløsning i Sola snarest mulig. De tallene som legges til grunn for trafikkgrunnlaget, tar ikke høyde for den befolkningsutvikling som man er forespeilet skal komme i regionen i de neste årene, så det er derfor vanskelig å ha tillit til opplysningene om at vi ikke vil ha passasjerer nok til å forsvare en bybaneløsning før etter 2040.

Når Stavanger Lufthavn, Sola i tillegg opererer med kalkyler som sier at de i 2020 vil ha 6,6 millioner reisende til og fra flyplassen, så er dette i seg selv et signal om at en bybaneløsning bør komme i stand raskt.

Venstres gruppeleder, Anja Berggård Endresen, uttaler følgende: Bybanen er et miljørettet tiltak, det vil ha langvarige effekter som overgår de alternative kollektivutbyggingene som er skissert av andre partier og det vil være med og sikre stabile og pålitelige kollektivløsninger som får folk over fra personbil til bane.

Anja Berggård Endresen, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**