Uttalelse: Oslo Venstre vil verne om rettsstaten!

22. juli-saken har ført til en debatt om hvorvidt flere sider ved det norske systemet bør endres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I Norge straffes ikke mennesker som begår lovbrudd dersom de blir funnet psykotiske i gjerningsøyeblikket, men de fleste andre land har ulike tilleggskriterier. I Sverige er det et krav om at det må påvises en sammenheng mellom ugjerningen og psykosen.

Det har nylig kommet frem at Regjeringen i all hast ønsker å vedta en ordning som kan åpne for å sperre inne psykiatriske pasienter resten av livet, selv om de på et tidspunkt skulle bli friskmeldt av legene. Dette skal kunne gjelde i spesielle tilfeller, for eksempel når det er snakk om en pasient som har begått massedrap. Forslaget har vært ute til høring, med en unormalt kort frist, som nå har gått ut. Dette forslaget har kommet på grunn av risikoen for at Anders Behring Breivik kan bli dømt til tvunget psykisk helsevern, for så etter en stund å bli erklært frisk og løslatt. Forslaget innebærer at en slik person skal kunne holdes isolert og innesperret i en høyrisikoenhet med kommunikasjonskontroll, telefonavlytting, kroppsvisitering, detektorskanning av alle som går inn og ut, samt glassvegg mellom pasienten og besøkende. Denne frihetsberøvelsen skal være begrunnet i at det foreligger særlig høy risiko for angrep mot pasienten selv. I følge dette forslaget skal personer kunne holdes isolert og innesperret så lenge det finnes en teoretisk mulighet for at de kan bli angrepet. Det vil alltid finnes en slik teoretisk mulighet for alle mennesker. Dette er ingen begrunnelse for å sperre folk inne; man fengsler for eksempel ikke folk som mottar drapstrusler. Denne foreslåtte ordningen kan være i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjon samt Grunnlovens forbud mot tilbakevirkende straff.

Oslo Venstre mener at:
•mennesker som begår straffbare handlinger i psykotisk tilstand ikke skal straffes når det er sammenheng mellom den straffbare handlingen og psykosen
•det er kritikkverdig av regjeringen å operere med kortere høringsfrister enn vanlig så lenge ikke sakene av helt spesielle grunner haster
•ekstensiv frihetsberøvelse kan ikke legitimeres ved å vise til teoretiske trusler mot pasienten og skal uansett ikke kunne pålegges uten dom eller diagnose

Vedtatt av hovedstyret i Oslo Venstre, torsdag 10. mai 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**