Vi må ferdigstille veier og stier i Urheia

Stian Lund fremmet i formannskapets møte forslag om å bevilge ytterligere 125.000 kroner til treningsapparater i Urheia samt ferdigstillelse av stier og veier i området. Det ble med forslaget idet AP (3) og R (1) stemte imot forslaget som dermed falt med 4 mot 3 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Utendørs treningsapparat hvor en bruker egen tyngde som motvekt - slike vil vi ha i Urheia!

Utendørs treningsapparat hvor en bruker egen tyngde som motvekt – slike vil vi ha i Urheia!
Foto: Jan Einar Henriksen

I forrige periode tok Risør Venstre til orde for å oppgradere Urheia og det er kommet på plass toalett, akebakke, lysløype, badebrygger og det ble også bevilget midler til utendørs treningsapparater, som enda ikke er kommet på plass.

Mange positive tilbakemeldinger

Risør Venstre mener det er viktig å ferdigstille det påbegynte arbeidet i Urheia, og det har heller ikke manglet på positive tilbakemeldinger fra gamle og nye brukere av området. det gode besøket ved årets akekonkurranse viser tydelig at arbeidene har falt i smak hos innbyggerne.

Må fullføres
det påbegynte arbeidet må imidlertid sluttføres – treningsapparatene må på plass – helst innen sommeren setter inn og før vintersesongen starter bør det være på plass stolper med ledlys på strekningene Lindalen/Barbulibassenget og Parken/Barbulibassenget.

Stian Lunds forslag om å avsette Kr 125 000 av overskuddet på prosjekt 0308 Industriområde Moland Øst (avsluttet prosjekt pkt. 3 a) til treningsapparater i Urheia samt ferdigstillelse av stier og veier i området er derfor svært viktig for å komme videre med den positive utviklingen.

La oss håpe at det finnes unge aktive politikere i APs bystyregruppe som vil stemme for Stian Lunds forslag når saken kommer opp i bystyret 31.5.2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**