Forskning er å forberede seg på fremtiden

– For Venstre handler politikk om å forberede seg på fremtiden. Derfor vil vi prioritere forskning langt høyere enn hva som gjøres i dag, sa Venstres Trine Skei Grande da Stortinget i dag behandlet to forslag fra Venstre som vil føre til økt forskning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre har fremmet to forslag som ble behandlet i stortinget i dag for å styrke forskning;ett om en forpliktende opptrappingsplan for nye rekrutteringsstillinger i FoU-systemet og ett om etablering av en ordning med kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering.

Flere stipendiater

 - Forskningspolitikk handler om å forberede oss på fremtiden, sier Trine Skei Grande (V).

– Forskningspolitikk handler om å forberede oss på fremtiden, sier Trine Skei Grande (V).
Foto: Hanne Nora Nilssen

– Venstre vil ha en opptrappingsplan for nye rekrutteringsstillinger i FoU-systemet for å være klar for å produsere flere «kloke hoder», for det er det eneste vi er helt sikre på at vi trenger i årene fremover, sa Trine Skei Grande.

I rapporten «Etterspørsel og tilbud frem mot 2020» slås det fast at det er behov for 340-400 nye rekrutteringsstillinger hvert år frem mot 2020. Det er størst behov innenn teknologi og realfag. Vi har tilnærmet balanse mellom tilbud og etterspørsel når det gjelder humaniora, samfunnsvitenskap og medisin.

– Flertallet påstår at en rekrutteringsplan i seg selv ikke vil øke tallet på rekrutteringsstillinger. Det er Venstre enig i, men så lenge hvileskjæret i forskningssektoren holder fram og basisfinansieringene til høgskolene og universitetene ikke øker så hjelper ingen planer. Finansiering, satsing og vilje må følge med, understreket Skei Grande.

Det har vært nedgang i antall doktorgradsavtaler de siste årene, i følge NSD. Innen humanistiske fag har antall avtaler gått fra 121 i 2007 til 99 i 2011. Innen teknologiske fag er fallet enda mer dramatisk. 237 i 2007 og 171 i 2011.

– Det virker i svarbrevet fra statsråden at hun vil skyve ansvaret for rekruttering over til forskningsmiljøene selv. Det er feigt når bevilgningene til UH-sektoren står så stille som det gjør, påpeker Skei Grande

– En opptrappingsplan er nødvendig for å sikre kunnskapsutvikling i akademia, næringslivet og i samfunnet generelt, understreker Skei Grande.

Bedre rammevilkår for instituttene

 - Instituttsektorens nærhet til næringslivet er en kvalitetsindikator i seg selv, mener Trine Skei Grande (V)

– Instituttsektorens nærhet til næringslivet er en kvalitetsindikator i seg selv, mener Trine Skei Grande (V)
Foto: Luth

I Norge er instituttsektoren stor på forskningsfeltet.

– Det betyr at det er mange små, men utrolig kompetente forskningsmiljøer, som gjerne har direkte kontakt med det feltet de forsker på, som skaper og formidler viktig forskning på et mangfold av fagområder. Dette er med på å sikre maktspredning i forskningsmiljøene og på å sikre den gode kontakten mellom praksisfeltet og forskningen. Derfor er det viktig å sikre basisfinansiering for disse institusjonene, sa Trine Skei Grande fra stortingets talerstol.

– Dagens støtteregime er laget for å sikre kvaliteten. Den intensjonen er Venstre enige i, derfor er det å senke ambisjonene for å bli kalt forskningsinstitutt og få basisstøtte ikke aktuelt for oss. Det er derimot svært aktuelt å gi institutter som har muligheten til å kvalifisere seg støtte slik at de kan gjøre det, understrekte Skei Grande.

– Instituttsektorens begrunnelse i anvendt forskning i interaksjon med nærings- og samfunnsliv gjør de til en særegen og svært viktig motor i det moderne kunnskapssamfunnet. Næringslivet kjøper større andel av deres forskning. Det er en kvalitetsindikator i seg selv, avsluttet Skei Grande.

Begge forslagene blir stemt ned i Stortinget. H, KrF og FrP støtter opptrappingsplan. KrF og FrP støtter kvalifiseringsstøtte til instituttsektoren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**