Interpellasjon til kommunestyret

I Stange kommunes miljø-, energi- og klimaplan skal klimagassutslippene ned til 1995-nivå innen 2013, hva er status for dette arbeidet?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Jorda

Foto: Microsoft

I miljø-, energi- og klimaplanen skal også følgende mål nåes innen 2013:

– Stasjonær energibruk i kommunale bygg skal reduseres med 10 % innen 2013 målt som energibruk pr. kvadratmeter.

– 50 % av angitt konverteringspotensial (tabell 2.11) skal innen 2013 dekkes med ny fornybar energi basert på lokale ressurser.

– Stasjonær energibruk i husholdninger skal innen 2013 være på 1991 nivå målt pr person.

– Andel bioenergi i husholdninger skal økes fra ca 29 % til 36 % innen 2013.

Hvordan jobbes det for å nå disse målene nå når vi nærmer oss 2013?

Er det på tide med en mer konkret handlingsplan for å klargjøre tiltak som kan synliggjøre hvordan Stange kommune kan bli mer miljø-, energi og klimavennlig?"

Vennlig hilsen:

Mirjam Engelsjord

Stange Venstre

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**