Invitasjon til konstituerende møte i Årstad Venstre

Bydelslagene er en viktig ressurs for Bergen Venstre, og vi inkaller herved Venstres medlemmer i Årstad til konstituerende møte 23. mai på Bien Bar på Danmarks plass kl 19:00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Vinter Bergen

Foto: MK

Dagsorden:

Åpning av Rep fra Styret i Bergen Venstre
Valg av ordstyrer
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av dagsorden
Valg av referent

Valg av styret
1 leder
4 styremedlemmer
3 vara
3 valg komité

Styret velger selv hvilke roller den enkelte skal ha.

Fastsettelse av styremøter ut våren
Innledning til politisk debatt ved Anders Skoglund
Forslag til handlingsplan (hvilke saker skal bydelslaget fronte i 2012).
Eventuelt

Forslag på kandidater til styret sendes til Stian Skår Ludvigsen: [email protected]
Det er allerede kommet inn forslag til leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**