Komplisert med gjerder?

I siste planutvalgsmøte gikk Ingunn Bakken, Odd Magne Sletten (AP) og Ole Brandvold (SP) i bresjen for å modernisere kommunen og sette klare grenser for politikk! Vi er stolte over at Venstres valgkampsak nå er på dagsorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ingunn Bakken la frem Venstres prinsipielle syn, som er at privatretslige anliggender skal holdes privat, og at kommunen ikke skal legge seg opp i slikt. At kommunen i første omgang har tilagt seg en lei uvane å blande seg opp i slike saker er beklagelig, og det er derfor bra at politikerne nå rydder opp og setter klare grenser for hva administrasjonen skal benytte tiden sin til.

Kommunens virksomhetsområder skal være å levere gode kommunale tjenester til innbyggerne som helse, skole, barnehager, vei osv.

Det er ikke en kommuneal oppgave slik vi ser det å bruke store resurser på gjerdesaker, dette må grunneiere og rettighetshavere klare å holde orden på selv. Venstre kommer til å opprettholde sitt syn i saken og kommer til å stemme for at praksisen rundt gjerding skal bli en sak mellom grunneiere og beiterettshavere slik vi gikk til valg på ved kommunevalget i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**