Studentvalget 2012

26. april ble Studentvalget ved Universitetet i Oslo avholdt. I år fikk Liberal liste 10,3 % av stemmene, og gikk dermed opp med ett mandat i Studentparlamentet fra året før. Oslo Venstre gratulerer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I studentvalget ble 36 personer fra forskjellige fakultets- og politiske lister valgt inn i Studentparlamentet, det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved UiO.

De tre som fikk fast representasjon fra Liberal liste er:
•Amanda Schei (21 år, Statsvitenskap),
•Ingrid Keenan (22 år, Statsvitenskap),
•Simen Eriksen (20 år, Japansk med Japan-studier).

 ”Vi er veldig fornøyde med det gode resultatet og gleder oss til å holde den liberale fane høyt ved det største universitetet i Norge!” sier Amanda Schei

”Vi er veldig fornøyde med det gode resultatet og gleder oss til å holde den liberale fane høyt ved det største universitetet i Norge!” sier Amanda Schei

De har alle bakgrunn fra Unge Venstre og ser nå fram til å gå inn i studentpolitikken.
"Vi er veldig fornøyde med det gode resultatet og gleder oss til å holde den liberale fane høyt ved det største universitetet i Norge!" sier Amanda Schei.

Liberal liste har forankring i sosiale og liberale verdier og representerer Norges Liberale Studentforening, som er en sideorganisasjon for Venstre. Liberal liste gikk til valg på at de setter studentenes frihet i sentrum: "Frihet kan være så mangt. I våre øyne, handler studentenes frihet om muligheten til å studere når, hvor og hvordan de måtte ønske, med så gode hjelpemidler tilstede som praktisk mulig" sier Øyvind Bjørgo, leder av Oslo Liberale Studentforening.

Hovedsakene til Liberal liste ved årets valg har vært:
1. Fortsette effektiviseringen av material- og energibruk på campus
2. Døgnåpne lesesaler, datasaler og seminarrom i eksamenstiden.
3. Fortsette arbeidet for digitalisering av alle forelesninger, per i dag i form av lydpodcaster, men på sikt også videopodcaster.

"Skriveverktøyene har utviklet siden 1970-tallet. Hvorfor skal vi på Norges største universitet henge etter? Jeg syns det er uforståelig at studentene må bruke penn og gjennomslagsark på eksamen, når resten av verden har blitt så digitalisert. Vi kommer til å jobbe for at man får innført PC på eksamen" sier Ingrid Keenan.

I perioden fremover vil Liberal liste jobbe for et mer miljøvennlig universitet, mer ikke-obligatorisk seminarundervisning, og for at forelesere og seminarledere skal få mer og bedre opplæring i bruk av forelesningsark og handouts. De mener grunnlaget for en god utdanning er god undervisning.
Statistisk sett skal det befinne seg mange Venstre-velgere på universitetene, og Liberal liste håper å få rekruttert flere liberale studenter, og forhåpentligvis gjøre et enda bedre valg til neste år!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**