Vi er igang!

Mandag 14 mai ble det holdt stiftelsesmøte i Sør-Fron Venstre, det er godt å komme igang sier nyvalgt lokallagsleder Lars Kristian Dalen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Feiret plassen med kakefest

Foto: Jon Julius Sandal

Ute blåste det, men solen varmet igjennom vinduene, og det ble en grønn ny vår for Sør-Fron Venstre som er stablet på beina.
-Dette blir kjempemorro sier nyvalgt leder Lars Kristian Dalen, som er innflytter fra Lilleammer, originalt fra Valdres og brennende Venstre liberaler. -Da jeg flyttet hit manglet det et Venstrelag, og her er det sotrt potensiale for oss fremover, og vi skal jobbe hardt med å etablere lokallaget frem mot valget i 2015.

En kjent Venstre traver Nils Christian Steig ble valgt til politisk nestleder/sekretær og ser frem til å ta fatt på arbeidet. -Det har vært tungt å prøve å dra igang dette alene, men med Lars Kristians engasjement og smittende humør er jeg sikker på at vi nå sammen skal gjøre det bra, målet må bli å gjøre det bedre enn vår nabo i nord og sør ved neste kommunevalg humerer han.

På møtet ble handlingsplanen vedtatt, og nå begynner arbeidt med nominasjonsprosessen til Oppland Venstre og stortingsvalget 2013.

Protokoll fra Stiftelsesmøte i Sør Fron Venstre

Det ble avholdt stiftelsesmøte i Sør Fron Venstre den 14.04.12. På agendaen var 3 følgende saker oppe:
1. Valg av styre
2. Godkjenning av vedtekter
3. Handlingsplan

1: Valg
Som leder ble valgt Lars Kristian Dalen. [email protected], tlf 46905326, Organisatorisk nestleder/sekretær Nils Kristian Steig. Styremedlem Anna Christina Steen.
2: Vedtekter. Forslag til vedtekter ble lagt frem for møtet og godkjent. Vedtektene er oversendt Oppland Venstre og Venstre.

3: Handlingsplan.

Verving av medlemmer. Det ble besluttet at hvert medlem i SF Venstre skal verve minst ett nytt medlem. Ved utgangen av september d.å er målet å være minst 10 medlemmer.
Kommunikasjon. SF Venstres internettsider og Facebooksider skal være operative innen 18.05.12.
Sør Fron Venstres nettsider og Facebooksider bør oppdateres minimum 1 gang pr uke.
Det skal holdes minst tre stands i Sør Fron med fokus på verving og synliggjøring av Sør Fron Venstre i løpet av sommeren og høsten.
Samarbeid. Sør Fron Venstre samarbeider tett med Nord Fron Venstre på politikkområder og kommunikasjon knyttet til samarbeid mellom kommunen, eksempelvis samhandlingsreformen, midtdalspolitikk osv. Samarbeider strekker seg også til fellesarrangementer.
SF Venstre skal arrangere Venstreskolen trinn 1 innen utgangen av september d.å
Politikk. SF Venstre sitter ikke i kommunestyre men kan påvirke opinionen ved å skrive leserinnlegg, fremme forslag m.m.
Ekstraordinært årsmøte vil bli holdt i september med valg av nytt styre slik at nye medlemmer også kan delta aktivt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**