Scan4news — Innlegg fra Venstres Erik Ringnes i ekstraordinært fylkesting 8.mai 2012

Det mest alvorlige i denne saken er det bildet som avtegner seg;
Nemlig bildet av en politisk ukultur med mulig kameraderi og samrøre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hvor formalitetene ikke er så farlige..
Hvor mange avbeslutningene flyttes ut fra de folkevalgte formelle organene

Hvor mange av sakene avgjøres på andre arenaer —
Hvor det er høy risiko for samrøre – risikoen øker når politisk makt er i de samme hendene over lang tid — også hvis Venstre hadde styrt

Hedmark er høyrisikosone med 37 års sammenhengende Ap-styre
Hedmark som det eneste fylket i Norge hvor Ap har styrt sammenhengende fra de nye fylkeskommunene ble opprettet i 1975

Denne saken er kjedelig for oss
Den skader fylkeskommunens omdømme

Både blant fylkets borgere og fylkekommunens ansatte
Mange av de ansatte på fylkeshuset bærer preg av saken

Vi vet at tillit tar lang tid å bygge opp -og kan rives ned på kort tid
Venstre er et liberalt parti

Som vil ha litt slingringsmonn

Vi vil ikke ha en forvaltning som er basert på millimeterkontroll og rapportering

Da blir det få som kan ta på seg verv som folkevalgte til slutt
Og vi får et skjevt utvalg av politikere

Politikere med bokholderprofil..
Men vi må ha politikere og fylkesråder som sørger for journalføring

Som sørger for saksbehandling
Som sørger for politisk forankring av vedtakene

Som forholder seg til fylkesrådet som et kollegium — ikke privatpraktiserende fylkesråder som gir lovnader uten å ha fullmakter

Og fylkesråder som snakker sant…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**