Weiseth inn i kommunestyret

Per Einar Weiseth blir Venstres nye faste medlem i kommunestyret. Han tiltrer vervet, mens Annikken Kjær Haraldsen har permisjon. Per Einar Weiseth er 48 år, og er oppvokst på Levanger og bor i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per Einar Weiseth

Foto: Fotograf Hattrem

Han arbeider i Statoil og har hatt forskjellige stillinger der i de siste 13 år, og har tidligere blant annet arbeidet ved NTNU og HINT. Per Einar Weiseth har hovedfag i informasjonsteknologi og doktorgrad i sosiologi. Han har sittet flere perioder i Levanger Venstres styre.

Per Einar Weiseths hjertesaker er:
Et kraftfullt næringsliv i kommunen og Levanger som attraktivt bosted, på miljøets premisser.
En helhetlig og langsiktig utvikling av Levanger sentrum.
En sosialliberal utvikling av samfunnet, med frihet for den enkelte og ansvar for hverandre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**