Sprøyterom redder liv

Erlend Horn (V) skriver om sprøyerom i denne utgaven av tidsskriftet “Rus og Samfunn”. Innlegget kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Erlend Horn

Foto: Hildegunn Holtet

I 2010 døde 21 mennesker av overdose i Bergen. Det plasserte Norges nest største by på topp i antall overdosedødsfall per innbygger i Europa. I 2011 mistet vi 22. Hvor mange rusrelaterte dødsfall det er snakk om i tillegg er vanskelig å anslå, men mørketallene er nok betydelige. Kan sprøyterom være en del av en større løsning på denne utfordringen? I mitt hode er det ingen tvil. Men det må gjøres riktig.

Rent og trygt rom
Det er ikke dokumentert et eneste overdosedødsfall i noe sprøyterom noe sted i verden. Verken i Vancouver, Zürich, Sydney, Frankfurt, Barcelona eller Oslo, for å nevne noen. Det er heller ikke overraskende ettersom faren for dødsfall er betraktelig større i en kald park eller en mørk bakgate enn i et rent og trygt rom med helsepersonell tilstede. Det redder med andre ord liv. Alle erfaringer viser også at sprøyterom reduserer smittefaren og øker graden av verdighet for mennesker som kanskje trenger akkurat det aller mest i samfunnet.

Heroin, rus, sprøyte, narkotika

Foto: sxc.hu

Erfaringer fra Frankfurt
Sprøyterom er naturligvis ikke løsningen på alt. Men jeg våger å påstå at det er vanskelig å få en god løsning uten sprøyterom. Utfordringen er å legge opp til en ordning som fungerer best mulig, med sprøyterom som en del av en rekke tiltak. Her varierer det fra by til by. Sprøyterommene i Frankfurt har fungert bedre enn det i Oslo. Litt av bakgrunnen for det kan være at de har flere av dem fordelt rundt omkring på kontaktsentre i byen. Åpningstidene, og at Norge har en av de mest restriktive sprøyteromsforskriftene i verden der kun heroin og injisering er tillatt, kan være andre årsaker.

De facto sprøyterom
I Bergen er debatten dessverre ikke hvilket sprøyterom vi skal ha, men om vi skal ha et. Den åpne russcenen i Nygårdsparken har i en årrekke fungert som et de facto sprøyterom i byen. Allikevel våger ikke det politiske flertallet i bystyret å åpne for at Bergen følger etter Oslo og innfører et slikt tiltak. Det skjer likevel noe bra på rusfronten i Bergen for tiden. Blant annet planlegges det bydelsvise sentre med ulike lavterskeltilbud. Dessverre har politiet valgt å aksjonere i parken før disse sentrene står på plass, og det vil ikke bli åpnet for at disse kan inkludere et rom der brukere kan injisere eller røyke heroin.

Rusomsorg

Foto: Mathias Fischer

Flere bærebjelker
Skal Bergen løse sitt kanskje største sosiale problem, nytter ingenting annet enn en helhetlig tilnærming. Forebygging, skadereduksjon, behandling og ettervernstiltak må alle sees på som bærebjelker i rusomsorgen. Vi må se sammenhengen mellom dem, og forstå at alle spiller en viktig rolle. Dessverre insisterer flertallet i Bergen på å bygge et hus som mangler en av disse bærebjelkene. Sprøyterom er et skadereduserende tiltak. Det får ikke mennesker ut av rusavhengigheten, men det holder dem i live, slik at vi forhåpentligvis på sikt kan motivere dem til å bli rusfrie. Når vi ser på overdosetallene, og vi kan se til erfaringer fra andre byer, er det komplett umulig for meg å forstå hvorfor ikke et livreddende tiltak som sprøyterom kan bli en realitet.

Erlend Horn (V)
Komité for helse og sosial i bystyret i Bergen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**