Venstre ønsker elbilparkering i Strandgaten

Bergen Venstre vil ha el-bilene mer synlige i bybildet, også når de står parkert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Nissan hurtiglader for elbil

Foto: Nissan

Uttalelse fra hovedstyret, 22.05.2012

Luften har gått ut av satsingen på el-biler i Bergen. Noe må gjøres for å holde oppe interessen blant bergenserne til å bruke el-bil som alternativ i Bergen. Parkeringsfordelene er gode tiltak, men nå er det fullt i Bygarasjen, og liten entusiasme. Disse bilene er dessuten godt gjemt i parkeringshuset, slik at ingen legger merke til dem og tenker over at de utgjør et reelt alternativ. Bergen Venstre mener at el-bilene burde være mer synlige i bybildet. I Oslo er hele Bogstadveien reservert el-biler med lading. Dette hever også statusen på å kjøre el-bil. Det bør tilrettelegges for tilsvarende synlig parkering i Bergen med høy status.

Bergen Venstre foreslår at Strandgatens venstre side settes av til korttidsparkering for el-biler. Gaten domineres i dag av store varebiler og servicebyråer. Disse har vent seg til å bruke Strandgaten mens Strandkaien har vært stengt. De fleste butikkene i Strandgaten har bakplasser som er beregnet for varelevering, men som i dag brukes som private parkeringsplasser utenfor kommunens kontroll. Innerste del av Strandgaten, mot Torgallmenningen er ikke i bruk i det hele tatt. Her er det kort vei til den underjordiske kulverten hvor det burde kunne monteres hurtiglader med kabel opp til parkeringsplassene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**