Eksamen: Politikk og menneskerettigheter VÅR 2012

Mange elever i den videregående skolen har kommet opp i eksamen i politikk og menneskerettigheter med tema “sentrumspartienes rolle i norsk politikk”. Her er litt nyttig informasjon til dere som sliter med eksamenslesingen i sommervarmen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Her er eksamensoppgaven:
“Forberedelsesdelen
Du skal forberede deg på å skrive en oppgave om sentrumspartienes (Senterpartiets, Kristelig Folkepartis og Venstres) rolle i norsk politikk.

Om forberedelsen:
Forberedelsen skal bidra til å forberede deg på eksamen, men ikke være så konkret at den avslører eksamensoppgavene. Til eksamen er hele læreplanen aktuell. Det innebærer at du til eksamen også kan prøves i flere og relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av forberedelsedelen. Se også vurderingsveiledningen.”

 Johan Sverdrup var Venstres første leder og statsminister fra 1884-1889.

Johan Sverdrup var Venstres første leder og statsminister fra 1884-1889.
Foto: Wikipedia

Fakta om Venstre
Venstre er Norges sosialliberale og eldste parti, og ble stiftet 1884. Venstres opphav kommer fra flere ulike bevegelser, som springer ut fra et framvoksende lokalt selvstyre, den kristne lekmannsbevegelsen, den nasjonalliberal tradisjonen i byene – som sidegren til arbeiderbevegelsen og gjennom bondeorganisasjoner. Venstre-bevegelsen var uttrykk for en frihetskamp som hadde en mangeartet bakgrunn, men den samlet folk om typisk liberale krav: Nasjonalt og lokalt selvstyre, demokrati og parlamentarisme, religionsfrihet, allmen stemmerett, bedre vilkår for nynorsken og bygdekulturen – som var undertrykt av embetsmannsmakten, rettigheter for kvinner og juryordningen.

Her er mer informasjon om Akershus Venstre, og Akerhus Venstre eldste historie.

Hvorfor ble Venstre stiftet?I 1884, da Venstre ble stiftet, var Norge i union med Sverige. De som stiftet Venstre ville at Norge skulle være et fritt land. Venstre ble stiftet den 28. januar 1884, og er Norges eldste parti.

Johan Sverdrup, Venstres første leder, sto i spissen:
for innføringen av parlamentarismen i Norge (at regjeringen utgår av Stortinget)
mot embetsstyret (at de som styrer blir utpekt og ikke valgt demokratisk)
for unionsoppløsning.

Venstre fikk gjennom viktige liberale reformer som:
folkestyre
religionsfrihet
juryordningen
allmenn stemmerett.

 Venstre har lenge vært opptatt av miljøet. Allerede på 30-tallet begynte Venstres kamp for ren natur og miljøvern. I dag jobber Venstre mot klimaendringene.

Venstre har lenge vært opptatt av miljøet. Allerede på 30-tallet begynte Venstres kamp for ren natur og miljøvern. I dag jobber Venstre mot klimaendringene.

Partiet har gjennom historien stått for store sosiale reformer
innføring av enhetsskolen
likestilling
boligsak
næringsutvikling
miljøsaker
internasjonalt engasjement.

På begynnelsen av forrige århundre og fram til midten av trettitallet var Venstre det største partiet i Norge og Venstre var arkitekt bak mange viktige reformer. Blant dem er konsesjonslovene (som sikret at f.eks vannkraftressurser ble på norske hender), Venstre var også pådriver for at kvinner skulle få stemmerett (innført i 1913) og for sosiale reformer for dem som har minst.

I etterkrigstida var Venstre et viktig opposisjonsparti i sentrum av norsk politikk, mens Ap hadde flertall og regjerings makt. Partiet gikk sammen med Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti inn i regjeringen Lyng i 1963, og i regjeringen Borten fra 1965 til 1971. Venstre gjorde sitt beste valg etter krigen i 1965, med 10,4 prosent og 18 representanter, og fikk 9,4 prosent og 13 representanter i 1969.

1900-tallets største sosiale reform, folketrygden, ble innført etter Venstres modell i 1967.

I 1972 ble partiet splittet i to på grunn av strid om EF-sak og regjeringsdeltagelse. 5 representanter fortsatte i Venstre og sto bak regjeringen Korvald (sammen med Sp og Kr.F) 1971- 72. Ved valget i 1972 fikk Venstre bare to representanter, noe som holdt seg fram til 1985, da partiet falt ut av Stortinget.

 Lars Sponheim gikk over fjellet i 1993, og fikk Venstre tilbake på Stortinget.

Lars Sponheim gikk over fjellet i 1993, og fikk Venstre tilbake på Stortinget.
Foto: Caroline Roka

I 1993 kom Lars Sponheim inn som enslig V-representant. I 1997 fikk partiet 4,5 prosent og seks representanter, og ble med i sentrumsregjeringen (Bondevik 1) fra oktober 1997 til mars 2000. Ved valget i 2001 fikk Venstre 3,9 prosent (like under sperregrensen), men kom likevel med i Samarbeidsregjeringen (Bondevik 2) med tre statsråder. Ved valget i 2005 fikk partiet 5,9 prosent og 10 representanter, men mistet regjeringsmakten.

 I dag sitter Borghild Tenden og Trine Skei Grande på Stortinget for Venstre.

I dag sitter Borghild Tenden og Trine Skei Grande på Stortinget for Venstre.

Ved valget i 2009 fikk Venstre 3,9 % og to representanter på Stortinget: Trine Skei Grande fra Oslo, og Borghild Tenden fra Akershus.

Hva jobber Venstre for i dag?
Basis for Venstres politiske arbeid er Prinsipprogrammet, stortingsvalgprogrammet for
perioden 2009-2013. Her er en samleside med de viktigste politiske dokumentene til Venstre.

Venstres profil bygges rundt fire politiske saksfelt: skole, miljø, småbedrifter og velferd.

Organisasjon: Slik er Venstre bygget opp

Venstres organisasjonskart

Hva mener Venstre om regjeringssamarbeid? Se video med Trine Skei Grande her.
I dag er Venstre i opposisjon nasjonalt, men vi sitter i posisjon lokalt. I Oslo sitter Venstre i byråd med Høyre og Krf, og i Akershus har Venstre sittet i posisjon med Høyre, Frp og Krf siden 2007. Nasjonalt har Venstre vært i opposisjon siden 2005, men jobber for et regjerinsskifte etter valget i 2013.

Uttalelse fra landsmøtet 2012: Venstre ønsker en ny regjering etter valget i 2013. Norge trenger liberal politikk som setter folk først og sikrer sterke fellesskap. Norge trenger en regjering som satser sterkt på forskning, kunnskap og verdiskaping og som tar klimautfordringene på alvor. Venstre må derfor søke makt for å gjøre Norge mer liberalt.

Venstres ideologi og politikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Vi skiller oss fra høyresiden ved at vi ønsker sterke fellesskapsløsninger som bekjemper sosial urettferdighet i samfunnet. Vi skiller oss fra venstresiden ved at vi tror at mennesker som gis frihet er best i stand til å ta vare på seg selv og sine medmennesker. For Venstre er det alltid politikken som avgjør hvilken regjering Venstre kan delta i eller støtte.

Det er en forutsetning at en regjering Venstre deltar i, fører en ansvarlig økonomisk politikk og en mer miljøvennlig politikk enn den sittende regjeringen, blant annet ved å kutte utslipp av klimagasser i Norge og gjennomføre et grønt skatteskifte. Det er også nødvendig å stimulere til et nyskapende og moderne næringsliv som i større grad basers på miljøets premisser, og investere i infrastruktur for hele landet. En ny regjering må føre en human asylpolitikk i tråd med Norges internasjonale forpliktelser.

Venstre går til valg i 2013 på et regjeringsskifte. Det gjør vi for å få økt gjennomslag for vår politikk. Gjennom 6,5 år med den sittende regjering har utviklingen gått i feil retning i mange av de områdene som er viktigst for Venstre. Regjeringen har ikke vist noe vilje til å samarbeide med Venstre for å få gjennomført nødvendige forbedringer og framskritt på områder som skole/utdanning, miljø/klima, fattigdomsbekjempelse og en offensiv næringspolitikk.

 Venstre ønsker en regjering bestående av Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Venstre ønsker en regjering bestående av Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Dagens regjering har hatt eventyrlige inntekter over statsbudsjettet til disposisjon, men har på mange områder ikke prioritert det som er viktigst. Fornyelsen i offentlig sektor har stanset opp, og den rødgrønne regjeringen har vist en konsekvent negativ holdning til det private eierskapet og den gründervirksomhet som er nødvendig for å skape framtidens velferd. For Venstre er det derfor viktig at den rødgrønne regjeringen blir byttet ut.

Dersom det blir et flertall mot den sittende regjering i 2013, mener Venstres landsmøte at det må føre til et regjeringsskifte, med utgangspunkt i dagens opposisjonspartier. Ved et nytt flertall vil Venstre etter valget samtale med de andre opposisjonspartiene for å få etablert en ny grønn, borgerlig regjering. Venstre går til slike samtaler med det mål å få mest mulig gjennomslag for egen politikk. Graden av gjennomslag vil være avgjørende for Venstres deltakelse i en ny regjering.

Venstres landsmøte mener at det ikke er et selvstendig mål å danne en flertallsregjering. Venstre ønsker en regjering bestående av Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti. Det vil være best for Norge og det vil være en styringsdyktig regjering som kan søke vekslende flertall for de saker hvor det er viktig for Venstre å få en ny og offensiv kurs.

Lykke til med eksamen!
Vi Akershus Venstre ønsker dere lykke til med lesingen i sommervarmen, og lykke til med eksamen! Hvis dere har ytterligere spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss på vår Facebook-side.

PS: Liker du Venstre? Det er mulig å melde seg inn her.

Andre nyttige lenker:
Sveinung Rotevatn: tips til eksamen
Gamle og nye konfliktlinjer, Av Svein Tore Marthinsen
Kampen om sentrum, av Svein Tore Marthinsen
Norges eldste parti er Venstre, NRK
Venstres historie, TV2
Akershus Venstre (Wikipedia)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**